14. APRÍL

                                                         14. APRÍL 

 

…neprestajne sa modlite.

 

                                                                                                                             1 Tesalonickým 5,17

 

        

     Tam, kde je kresťan, tam je vlastne Svätý Duch, ktorý nič iné nerobí, iba sa neustále modlieva;  lebo aj keď On neprestajne ústami nehýbe a slová nevyslovuje, predsa prichádza a zachvieva srdcom (podobne ako pulz srdca v tele) neustále s takýmito vzdychami: Ach, milý Otče, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja pri nás aj pri každom, atď.

A keď sa potom útoky alebo pokúšania a núdza stupňujú a útočia, sú vzdych a prosby silnejšie, a nijakého kresťana nemožno nájsť bez prosby, ako živého človeka bez pulzu, ktorý nikdy neutícha, hýbe sa a bije neustále pre seba, aj keď človej spí alebo koná niečo iné, hoci si to nevšíma.

 

                                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply