One thought on “Pekny kratky film na nedelne rano

 1. detailista

  "Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

  Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá….

  Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo tvojich prstov,

  na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil:

  Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?"

  Žalm 8. 2,4-5

Leave a Reply