18. APRÍL

                                                        18. APRÍL

 

 

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo  Boh je s nami.

 

                                                                                                                                                           Izaiáš 8,10

 

     Zavše sa vynárajú stĺpy kráľovstva a kniežatstva, čo by chceli  siahať až do neba, kde by chceli Bohu nanucovať svoju múdrosť. Niet tu nikoho,  kto by sa modlieval a hľadal radu a pomoc u Boha.

Lebo sú to buď takí bezbožné ľudia, že svojmu svedomiu už nedovoľujú modliť sa, ani volať k Bohu, lebo sú vo svojej múdrosti takí istí a bezpeční, a aj ináč si tak počínajú, že s pohŕdaním Naňho zabúdajú, tváriac sa akoby na to už neboli odkázaní. 

Alebo si navykli ináč si poradiť a tak ustrnuli vo svojej nevere. Nuž, musí teda  náš Pán Boh chvíľami na výsosti nečinne posedávať a nesmie do umnej rady takýchto ľudí vstupovať;  radí sa so svojím archanjelom Gabrielom a hovorí: Milý, čo robievajú tí múdri ľudia vo svojich poradných komôrkach, že nás tiež do svojej rady nepozývajú?

Milý Gabriel, choď že tam a vezmi si Izaiáša so sebou a prečítaj im nejakú tú nebeskú lekciu  pod oknom a hovor: Hľadiacimi očami nevidíte, počúvajúcimi ušami nepočujete, rozumným srdcom nič nechápete. Rozhodujte, ale nebude z toho nič, raďte sa, ale bezvýsledne, lebo moje je oboje, rada i čin.

 

                                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

 

                                                                       

Leave a Reply