Rok Biblie vo Fínsku

Vo Fínsku bol rok 2012 vyhlásený za Rok Biblie. Dôvodom je 200. výročie založenia Fínskej biblickej spoločnosti. 22. apríla 2012 bude Nedeľa Biblie. Ústredné oslavy sa konajú počas Svätodušných sviatkov 24. -27 . mája 2012 v Turku. Od vydania prvej Biblie vo fínčine uplynulo 320 rokov, 20 rokov uplynulo od ostatného prekladu Biblie .V rámci osláv Roku Biblie sa denne večer  čítajú odseky Biblie v katedrále v Turku.

(evl.fi)

Leave a Reply