22. APRÍL

                                                         22. APRÍL

 

Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba?

 

                                                                                                                                                     Žalm 50, 16 – 17

    

 

     Netreba sa hnevať na to, keď žiješ medzi ľuďmi, ktorí spoločne oslavujú meno Božie, Krista, Ducha Svätého, slovo Božie atď., spolu za tým istým Slovom stoja, ale v skutočnosti a zmýšľaní sú si vzdialení. Nemožno ich ani oddeliť ani brániť ich dobrému menu. Prezradí sa to, keď dôkladne skúmame, ktoré z dobrých mien sú skutočne pravé a ktoré falošné.

Aby bol úsudok, čo je dobré, čo zlé, správny, musí sa skúmať, či ide o dôsledné učenie Evanjelia o viere v Krista a bez vedľajšieho učenia, s Jeho ovocím a dobrými činmi podľa tohto slova, a proti tomu vidieť, kde dochádza k opaku a Evanjelium a viera zostáva iba otázkou úst.

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Leave a Reply