Bude jarné zasadnutie gen. synody Ev. lut. cirkvi Fínska

V čase od 7. do 11. mája t.r. sa v sídle arcibiskupa Fínskej ev. lut. cirkvi v Turku bude konať jarné zasadnutie novozvolenej gen. synody tejto cirkvi. Na začiatku budú služby Božie v katedrále, kde bude kázať biskupka Irja Askola z Helsínk. Po nich na synode prednesie prejav arcibiskup Kari Mäkinen. Synoda schváli dohodu cirkvi s Ev. lut. cirkvou v Južnej Afrike. Prijme zásady platieb za pohreby a schváli zákon o ochrane cirkevných budov. V utorok na synodu príde aj minister vnútra P.Räsainän,ktorý má na starosti aj záležitosti cirkví.

Gen. synoda má 96 členov, z nich sú dve tretiny neordinovaní, tretina ordinovaní.Ďalej sú tam diecézni biskupi, vojenský biskup, jeden reprezentant menšiny Saamov a jeden zástupca štátu. Volení sú na štyri roky. Gen. synoda je najvyšším rozhodujúcim orgánom cirkvi. Zasadá vždy v máji a v novembri. 

(evl.fi)

Leave a Reply