Spomienková slávnosť pri 93. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

 V Košariskách vo štvrtok 3. mája 2012 od 17.00 hod. sa bude konať pietna spomienka pri 93. výročí tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika.

Program: 

17.00 hod. – Spomienkové služby Božie v Evanjelickom kostole v Košariskách – zvesťou Božieho slova poslúži dôstojný brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, prihovorí sa vznešený brat senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík, vystúpi domáci zborový spevokol.

18.15 hod. – Návšteva Múzea M. R. Štefánika v Košariskách s položením kvetov na nádvorí Múzea s krátkym programom, slávnostným zapáleným fakieľ a odchodom účastníkov pochodu na Bradlo po historickej ceste. 

18.50 hod. – Presun účastníkov stretnutia na Bradlo. Z námestia Košarísk bude pre záujemcov pripravený autobus na Bradlo, ktorý ich po skončení spomienky privezie naspäť na Košariská. 

19.30 hod. – Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
Kladenie vencov
Hymna Slovenskej republiky
Báseň
Privítanie účastníkov spomienky
Prejav predsedu vlády
Príhovor generálneho biskupa ECAV
Hymnická pieseň
Slávnostné zapálenie vatier 

Zuzana Durcová, zborová farárka, CZ Košariská-Priepastné

 

Leave a Reply