Bohoslužby a stretnutia Mengusovce

Nedeľné služby Božie:

* 8:00 Štôla (od 31.10. do Veľkej noci každá druhá nedeľa)
* 9:30 Lučivná
* 11:00 Mengusovce

Stretnutia detí:

* každú nedeľu o 9:45 a 18:00 na fare v Mengusovciach
* každú nedeľu po službách Božích o 10:45 v Lučivnej
* každú druhú nedeľu po službách Božích o 9:00 vo Štôle

Stretnutia mladých:

* každý piatok o 18:00 na fare v Mengusovciach

Výučba konfirmandov:

*každý piatok o 17:00 na fare v Mengusovciach

Biblické hodiny / Večerné služby Božie (počas adventu a pôstu)

*každý utorok o 17:00 v bývalej cirk.škole vo Štôle

*každú stredu o 17:00 na fare v Mengusovciach

*každý štvrtok o 17:00 na ZŠ v Lučivnej

Leave a Reply