Vianoce podľa Hviezdoslava

Vianoce podľa Hviezdoslava Kde a kedy môže nájsť duša človeka pokoj, odpočinok a nádej, ak nie na Vianoce, ak len nie “pri jasličkách Krista, Spasiteľa”  ? Lebo dnes, tak ako včera ,“hurt profánneho tresku” hrozí prehlušiť evanjelium i spev anjelov a namiesto pokoja prináša nepokoj a zmätok. To je odkaz zrelej lyriky nášho evanjelického básnika P.O. Hviezdoslava. Na úvod k básni “Na Vianoce”, dovoľujem si uviesť tri krátke poznámky. Autora básne netreba našej evanjelickej čitateľskej verejnosti osobitne predstavovať. Pripomeňme si o ňom slová z pera Štefana Krčméryho: ” Hviezdoslav prišiel ako umelecký génius väčší od všetkých predošlých, aby zachytil všetky...

Vianočná banka detičiek (3)

Božia štedrá ruka Prečo mi dnes srdce moje tak radostne ťuká? Pretože sa otvorila Božia štedrá ruka! Na zem nesie samú radosť pokoj, mier, zo seba, Aké šťastie, aká krása, mať Ježiško Teba! Amen. Prosbička dieťaťa Ježiško, Ty štedrý dárca, pokorne Ťa prosím, príď aj ku nám, navštív náš dom, veď Ťa v srdci nosím! Amen. Príď Ježiško k nám…! Príď, Ježiško k nám, ja Ťa rada mám! rád ťa tatík a mamička i sestrička tiež maličká: príď Ježiško, k nám! Príď Ježiško k nám! Že ma ľúbiš, znám, viem, že máš rád dobré dietky, malé, veľké, všetky – všetky…...

„Sláva na výsostiach Bohu“- vian.pásmo

Vianočné pásmo: Sláva na výsostiach Bohu! Všetci: Sláva Bohu na výsostiach! znie aj z našich detských pier. Vítame dnes nebies Hosťa, ktorý nesie pokoj, mier. S anjelmi Mu prespevujme piesne vďaky, žalmy chvál, že už prišiel, že je už tu vyčkávaný Boh a Kráľ! Doprostred tmy každej biedy zažal spásy mocný plam’. K prameňu zve, koho smädí, a chlieb Slova dáva nám. On nikoho neodmieta, každý smie dnes pri Ňom stáť, kto Ho nad poklady sveta dokáže tiež milovať. Kto sa vierou k Nemu vinie, z celej duše ho má rád, nezná sľuby neúprimné, život Mu chce odovzdať. Kto aj...

Dve pekné vianočné básne

Svätvečer Zvončeky večnosti hlaholia z diali, v biely háv odiala sa zem, na stromkoch sviečky rozožali, skutočnosť rozplýva sa v sen. Na krídlach tichej, svätej noci, vznáša sa anjel – hlása mier, zaň húfy ľudu vrúcne prosia v radostný tento svätvečer. Zvončeky večnosti hlaholia z diali, na stromkoch sviečky rozožali, v biely háv odiala sa zem, ó, vzácny je ten Boží deň! Amen. Vianočná radosť Každého roku v zimný čas, keď hora bielo prekvitá, z výšin nebeských dolu k nám blahá noc Vianoc zavíta. Na stromkoch svetlá zahoria, tváričky deťom vzplanú a z mnohých očí zjasnených, slzy radosti skanú. Vianočný...

Pásmo vianočných veršov: Posolstvo anjelov

Posolstvo anjelov 2008 Pásmo básničiek a piesní detí k Vianociam 1. Do tichej noci anjelský hlahol pod hviezdnym nebom zazvučal raz. rozochvel vrchy, do dolín padol, odchýlil bránu do večných krás. Nám narodil sa! Nám narodil sa Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ! Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol do smútku sveta zaznieva zas. Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol… Stáročia prešli – čuj Boží hlas: Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu! Ježiš, Syn Boží, navštívil nás! Pieseň: Anjeli z nebies výsosti…Sp.38,v.1 a 2 2. Na oblakoch našej slávy so zlatými peruťami, uberám sa k tejto zemi s vencom mieru kolo hlavy....

Vianočná banka detičiek

Vianočná radosť Z tmavého nebíčka zletela hviezdička, by radosť doniesla do môjho srdiečka. Ako tá sviečočka žiari mi dušička, že môžem privítať malého Ježiška. Haleluja! Vianočné zvony Do vianočnej tichej noci hlahol zvonov zaznieva. Na krídlach vetra sa nosí pieseň zvučná , zvonivá. Rozlieha sa doďaleka ponad mesto, polia, les, A s ňou radosť do sŕdc vteká: Kristus narodil sa dnes! Amen Nad Betlehemom… Nad Betlehemom malým sa hviezda zaskvela, keď s preradostnou zvesťou Boh poslal anjela. Zbor nebešťanov spieva až obloha sa schvieva: Haleluja! Haleluja! Spojme s anjelským plesom i našu pieseň chvál, že dobrý Otec Spasiteľa nám z...

Emil Boleslav Lukáč: Modlitba pred Vianocami

Útecha moja, nádej sladká, nenechaj v muke trapne tlieť, otvorené sú srdca vrátka, ó  Ježiši, príď ku mne dlieť. Nebeská slasť Ty, zemská rozkoš, Ty Boh i človek v jednote, milosti jas, ó z neba zoskoč, a presvieť dušu v mrákote. Spasiteľ drahý, ukoj túhy blaženstvom svojho príchodu, s pokorou prijímam Ťa tichý hľa, vezmi srdca úrodu. Myseľ i citu každé chvenie chcem v službe obetovať Ti, popraj mi svoje potešenie, príď ku mne, Kriste Ježiši.

Pavel Tomko: Čakáme Ťa Pane

My čakáme Ťa, Kriste drahý Pane v advente veľkom, v túžbach, odriekaní, čakáme jako strážni východ zory.. Príď, Pane, novej doby na svitaní, príď, čakáme Ťa, Pane milovaný! Príď, Pane, Ty si spása naša istá, my trosečníci biedni, bez nádeje.- Príď, podaj ruku, zachráň, vyveď z bludu, veď lavínami, preveď cez záveje… Čakáme, Pane, príď, ó, s nami zle je! Príď, Pane, Synu Boží, zasľúbený a novým rokom spásy omilosti, nech plnosť v Tebe, v láske Tvojej máme, čo biedu cíti, hladných, smädných hostí, čo nikoho — ver — skúpo nevyhostí. My čakáme Ťa, drahý Spasiteľu, príď a veď spolne...

Martin Rázus: Adventné modlitby

I. Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nas v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nas opustených, usúžených – ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, lásky pravej v srdcia nasej! Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom aj lekárom! – Popraj svetla naším očiam, – už sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti! Amen II. Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej — života… Ó, príď i k nám, my...