Modlitby a vzdychy v čase koronavírusu

     Verše a kolekta v čase Božej morovej rany

Vzdych- suspírium:

Najvyšší Bože, Otče náš

v tento zhubnej nákazy čas 

daj nám v skrýši Tvojej bývať,

v tôni Tvojej odpočívať,

Buď nám hradom, útočišťom

pred infekciou Cov 19 štítom,

Zbav nás postrachu nočného

z koronavírusu čínskeho.

Vytrhni nás, nech nedesí 

nákaza, čo život ničí.

Príjmi tých, čo jej podľahli,

potešuj tých, čo pretrvali.

Nech sa viac k nám nepriblíži

táto rana, náš Ježiši.  Amen     

(Podľa Žalmu 91)

“Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve

a v prchlivosti svojej ma nekáraj”.( Ž 6, 2)

                                    Kolekta:

Pane Bože, milý Otče náš nebeský, my úbohí a biedni hriešnici poznávame a vyznávame pred Tebou, že sme si svojimi mnohými veľkými hriechami nákazu (mor, koronavírus) a iné vážne pokuty zasúžili; ale prosíme Ťa z hĺbky svojho srdca, aby si nám bol milostivý a takúto pokutu od nás milostivo odvrátil, aby si nás od zlej a nečakanej smrti láskavo zachoval, pre svojho milého Syna, Ježiša Krista, Pána nášho. Amen 

      Modlitba v čase morovej rany za ochranu a zdravie.

                                      (Prvá)

    Ó, dobrotivý a milosrdný Bože, aj my úbohí a opustení sme upadli pre naše hriechy do Tvojich rúk, keď sme nebezpečnou strelou koronavírusu (moru) zasiahnutí a veľmi utrápení. 

Keďže na všetkých stranách sveta vidno nebezpečnú tvár smrti,

ktorá i na nás dolieha a niet nikoho, kto by nás z toho nebezpečenstva mohol vytrhnúť, jedine Ty Pane, ktorý si zvíťazil nad smrťou, diablom a peklom.

     Pane náš, buď milostivý nám hriešnym, odvráť od nás metlu Tvojho hnevu a zdvihnutú pravicu a zmiluj sa nad nami, navštívených touto pandémiou.

     Uzdrav chorých, chráň pred nákazou zdravých a daj, aby sme sa skrze toto navštívenie k Tebe obrátili a tak žili a boli zachovaní, ak aj nie pre časný, ale pre večný život. Amen 

       Z Duchovného pokladu Modlitieb kresťanských 

 Pavla Jakobeiho, Modra 1732 – preložil a upravil Ľ. Batka st.

Leave a Reply