Kadiaľ si kráčal tento rok?

„Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie.“ Pr 27, 1 Tak nám hovorí Božie Slovo. Tým menej sa môžme vopred chváliť budúcim rokom. On môže byť jedným z najšťastnejším a zároveň jedným z najnešťastnejším rokom nášho života. Nezávisí všetko od nášho Boha; veľa záleží aj od nás, lebo platí prastará pravda: „ako si ustelieš, tak si ľahneš.“ V Knihe Jób čítame, že keď sa raz zišli a postavili pred tvárou Hospodinovou Jeho anjeli a kniežatá, aby každý vydal počet zo svojej práce a prijal ďalší rozkaz, tak prišiel aj nepriateľ Satan a len jeho jediného sa Boh pýta:...

Závierka roku 2021

                                     Závierka roku 2021 Ty počiatok i koniec si,ó, Bože jediný,a spoznať Teba ťažšie vernad morské hlbiny.Však ako Otec dals‘ sa znať-ó, daj sa dnes i náma vznes nás z lásky otcovskejta k nebies výšinám. Amen  (M.R.) Sk 17, 28 a: “Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme”. Amen     Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!     Na prvý pohľad sa možno zdá, že dnes nemáme čo sláviť. K stredovekému prvému mužovi cirkvi Silvestrovi sa nehlásime a jeho meno neoslavujeme....

Viďme nebo otvorené

Ísť s Tebou, Kriste, i kríž niesť značí a cítiť radosť i v slzách, plači… Ach, Pane, popraj nám taj ten poznať, v pokoji žiť a  radostne skonať! Amen (M.R.) Sk 7, 54 – 60:    “Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. (55) Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, (56) i riekol: Ajhľa vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. (57) Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši: a potom sa jednomyseľne oborili na neho. (58) Vyhnali ho z mesta...

Štedrý večer – tajomstvo pobožnosti

1 Tim 3,16: “ V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v sláve.“Amen. Milí bratia a sestry, milé deti, milí priatelia!                     Opäť je tu večer s veľkým „V“. Večer, ktorý je jedinečný a úplne výnimočný medzi ostatnými. Je neobyčajne prajný a štedrý a preto vzácny. Je vítaný vo väčšine rodín okolo nás i v šírom svete. Je oázou pokoja, rodinnej spolupatričnosti, keď sa nehanbíme za slovo láska v...

Služby Božie v CZ Myjava počas sviatkov

na Štedrý večer nebudúna 1.slávnosť vianočnú o 9.00 h –  pre starších                                                     o 10.30 h – pre mladších na 2.slávnosť vian.- Štefana – o 9.00 hNa závierku roku – nebudú na Nový rok – o 9.00 hod      Účasť pre pandémiu – max.  30 účastníkov, v zmysle predpisov – očkovaní, alebo s prekonaním Kovidom (OP)       Odporúčame preto na Štedrý večer a počas sviatkov vykonať rodinné pobožnosti: Napr.poriadok pri štedrovečernom stole:-   domácich privíta s blahoprianím matka...

Slávnosť Božieho narodenia

Narodený Kriste milý, žehnaj slovu v tejto chvíli, keď o Tebe v našom chráme (dome) ako ľud Tvoj rozmýšľame. Rozhojni sám pravdy semä, nech ho domov odnesieme, nech nás blaží, nech nás hostí požehnaním v čas radosti!  Amen  (M.R.)    Slávnostné kresťanské spoločenstvo, milí bratia a milé sestry v Kristu, Pánovi!     Júdske mestečko Betlehem sa stalo opäť na niekoľko dní priam hlavným mestom sveta. Prúdia do neho celé zástupy pútnikov. Množstvo veriacich kresťanov si dnes, vo sviatok Božieho narodenia hovorí: ” Poďme až do Betlehem a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán”. Betlehem je rodisko...

Vianočné noviny Myjavského CZ ECAV – 2021

Nie v kvete ľadovom,čo kvitne na Vianoce,nie v stromci voňavom,čo lesnú báj šepoce,ani v hodokvase,čo sýti iba telo,ani v hviezdnej kráse,hoc by ju obletelo,je pravé čaro týchto dní!Ale v Ohni, čo horí v nás,roztopí ľudský ľad i mráz!A v hrudi vzbudí nádej,že pút‘ pôjde ďalejaj na druhom brehu,vo víťaznom behusa nám znova rozodní…Ten O h e ňnech hreje,blaží,tešívšetkých nás!Daniel Michal Fakla (Zo zbierky: Hľadanie v úzkosti)

Kristína Royová — On prišiel

Noc mrákoty, tône hriechuobjímali šíry svet,keď Mesiáš sľubovanýk zemi obrátil svoj let.Čo proroci predvídalito nádherne splnil Boh,poslal Syna, poslal spásu!Skloňme sa u Jeho nôh! Ej, nebolo vymaneniaz žiaľov, vášni, rozbroja,keď v Betleme v nízkych jasliachzrodil sa Kráľ pokoja!Svet netušil Jeho príchod,on Ho ani nečakal.I pastierov spev anjelskýa blesk slávy poľakal. No On prišiel; bo pred vekmibolo raz tak určené;a tie sväté Božie sľubynemôžu byť zmarené. Ach, On prišiel, JEŽIŠ drahý,bratia, sestry, k blahu nám!Kto otvorí srdce svoje,aby si v ňom spravil chrám? „Sláva Bohu na výsostiach!“znel anjelov slávny ples.Hodný cti je JEŽIŠ Kristus!Ó, kto dá Mu srdce dnes!

Kristína Royová — Lekár

Po nivách jordánskych prechádzal,úľavu a zdravie prinášal,slzy zotieral boľavé,srdcia vždy naladil k oslavemôj večný Pán Ježiš, nebies Kráľ! Pred Ním tieň úzkosti i žiale,beznádej i strasti zúfaléutiekli, ako sna zlého moc,ako pred svitaním temná noc,s Ním šťastie nastalo trvalé. Len jedno dotknutie rúk Jeho,len pohľad raz oka Božieho,a nemoc unikla navždy preč,„Ja chcem, buď zdravý!“ tak znela rečsvätých rtov Lekára slávneho. „Ó, neni k smrti, nie nemoc tá;vo Mne zdroj spásy a života!“volával Pán Ježiš. Ku Mne poď,ku nohám Mojim tú ťarchu zhoď,ktorá k smrti včasnej vedie ťa! Nezahnal nikdy som žiadneho,milujem zo srdca vernéhoaj teba; tak prečo zomieraš?Prečo slasť...

Jozef Gašparík-Leštinský – Sláva Bohu na výsostiach

Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľudom na zemi! Narodil sa nám Spasiteľ: radujme sa zvlášte my, ktorí v dnešných ťažkých časoch žialime a trpíme: On nás z manstva vyslobodí i z bied, v ktorých upíme. Narodil sa Vykupiteľ: padne ríša satana; dnes Ho poslal Otec z neba všetkým ľudom za Pána: On vylieči naše rany, On utíši náreky a dá nám Svoj pokoj, ktorý bude trvať na veky. 1917