Cestou evanjelia k blahoslavenstvu

                  Cestou evanjelia k blahoslavenstvu                   Mt 5, 20 – 26:    “Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. (22) Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! –  prepadne ohnivému peklu. (23) Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, (24) nechaj svoj dar...

Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť jak verným sluší   a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky”. Amen     Bratia a sestry v Pánovi!      Včera svätila cirkev sviatok apoštolov Petra...

Slovenská politika podľa umelej inteligencie

O Slovensko, krajina mojaO Slovensko, krajina moja,krajina krásna, no i zbrojá.Od roku deväťdesiat do dnes,mnoho zlého si prežila, nes.Škodcovia a komunisti,fašisti a ich extrémisti,všetci sa o teba snažili,no nič dobré ti nedali.Škodcovia ti sľubovali raj,no v skutočnosti bol to len čaj.Komunisti ti chceli všetko vziať,a do minulosti ťa dokopať.Fašisti ti chceli vládnuť päsťou,a sotiť ťa dolu ich priepasťou.No ty Slovensko, si silné,a zvládneš toto, aj iné.Len sa nedaj zmanipulovať,a týchto škodcov od seba zažeň.Si Slovensko, krajina moja,krajina krásna, no i zbrojá.Verím, že sa raz z toho vzchopíš,a lepšiu budúcnosť raz zočíš.(Pavol Google Bard-oslav)

Na Petra – Pavla

Peter Pavol Zgúth – Na Petra Pavla A v pravde mužia slávni, plní mocito boli, o nichž moja zneje pieseň . . .sťa hviezdy jasné v hriešnej bludu nocisa pozaskveli, keď nevery tieseňa hrôza zloby celým vládla svetom,že ľud, nehodné dieťa Božej tvári,ku nebu metal späť milosti darychŕlil kliatbou, zloreč siným retom. Ty s‘ skala – tak Pán požehnal Petrovi –a na tej skale cirkev vzdelám svoju;na rumoch kliatby postaviť chcem novýmilosti Sion; koniec súžby zdroju!Ty choď, káž Slovo, ja Stráž na Sionechcem byť, i pomoc v boji a súžení! –On šiel a viery mečom ozbrojenýzakladal cirkev lásky na zákone....

Rehor Uram Podtatranský — Len prší, prší . . .

Len prší, prší vlaha z mračien neba; –a tam von v poli hnije zralý klas; –nám oko slzí, – bo ver‘ plakať trebaa zdvihnúť k nebu prosby vrúcej hlas;veď čaká na nás doba ťažkej muky,keď zhynú plody krvopotnej ruky! – V jar oráč vyšiel; – zoral tvrdú hrudu,a zasial semä, v nádeji ho sial,že kroky jeho prospešné mu budú,že zrastie to, čo v lono zeme dal;a Ten, od nehož každé dobré daniapochádza, dá i svojho požehnania. A semä kľulo, – hlávku zdvihlo hore, –stebielce rástlo, – šibnul k nebu list; –zakvitli stráne, klasov celé morerozvlnil vetrík; – radosť bola výnsťa hodiť zrakom po zvlnenej stráni,a kochať dušu v Božom požehnaní....

Rehor Uram Podtatranský — Tým nemým!

„Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“. L 19, 40 Umlkujú – volať čo by mali;zaspávajú strážni Siona,jakby boj už slávne dokonali,kladú ruky svojho do lona;v sladkej lieni, v milom odpočinkunájsť už mienia práce odmenu;veď dosť boja, – aspoň na chvílinkuotužiť chcú dušu zronenú. A tam z boku nepriateľ vždy číha,v jeho oku utajený plam; –nie zbroj hluku, – ale kušu zdvíha,by šíp tíško vnoril tam i tam; –pohladká tu – tam zas sľubom zkláti,ba i v hneve zúri tu a rve,no hneď zase k dobrote sa vráti;a vždy jednu baštu odorve! No, len mlčte strážni na Sione,spite tíško, – spočívajte len;držte ruky pokojne na lone,zalúžený snite sladko...

Martin Braxatoris — Veľká večera

Raz v podobenstve vravel Pánpred farizejmi, zákonníky:Ktos‘ veľkú chystal večerua pozval zástup preveliký. Šli zváči — snažne volali:ó, poďte, všetko hotovo je — No pozvaní ísť nechcelii výhovorky húdli svoje: „Ja kúpil ves: tú prezreť mám“ — „Ja práve tak zas statok rožný“ — „Ja ženu vzal, — i nemožno“ — :Tak jeden, druhý, tretí — množný . . . Ó, nerozum, ó, hnilosť sŕdc! —Odzneli púšťou zváčov hlasy — V hnev žiaľny padá hostiteľ,že pozvaní sa zriekli — spásy. — Ó, ľude Boží, pozoruj:Boh strojí tebe slávne hody,On milosť svoju ponúka,chlieb nebies, večnožitia vody. On v svojom večnom kráľovstve—...

Keď je žatvy mnoho

                               Keď je žatvy mnoho To Tvoje kráľovstvo,keď zlý svet srdcia mámi,to Tvoje kráľovstvonech rastie medzi nami…Ó, Kriste, Pane náš,buď s nami v búrke bojova mocne zastri násraz večnou láskou svojou.  Amen (M.R.) Mt  9, 35 – 38; 10, 1, 5 – 7:    “ Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera....

Ján Boor — Synoda

Keď v minulosti dávnu dobu zriemevo dnešniu našu synodálnu chvíľu,na shromaždených tam v Jeruzalemepraotcov verných k prvému koncilu:jich spatríme sa riadiť Božím Slovoma stavať len na základe Kristovom. Hej synodáli! hradbách na Sionaza pozemskými cieľmi sa nežeňte;však trvácnosti nemá stavba oná,čo nestojí na božskom fundamente.Jak plevy víchrom reznesené, zmiznúbez stopy biedne diela šovinizmu. To pravý koncil: keď vrie láska svätá,vo veciach viery veľká vládne shoda,duch Jezu Krista viaže s bratom brata.Má známky tieto vaša tiež synoda?Nuž tak jej žehnaj s trónu vysokého„Kriste, obránce sboru křížového!“