Božia reštitúcia

                Božia reštitúcia Dúfame, Bože,náš Pane milý,vykonať mnohokeď dáš Ty sily,zvládať i svet, čoza hriechom tiahne,tak mocou Duchazvíťaziť slávne.  Amen (M.R.) 1 K  2, 2 – 16: “Lebo som si umienil nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. (3) Aj ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, (4) moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, (5) aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. (6) My však hovoríme múdrosť medzi...