Hody na Podbranči -úryvok kázne z r.1985

   Hody na Podbranči – úryvok z kázne v.r. 1985 Pane, za Slovo milosti my vďaky vzdávame – nech vedie k pravej múdrosti – v pokore žiadame. To nekonečné bohatstvo je pre nás pripravené – a Pravdy Tvojej víťazstvo nás v nové boje ženie… Ó prosíme, daj bojovať udatne pre svet nový- ku Tebe sa vždy verne znať – ku svojmu Ježišovi!  Amen (M.R.) 2 Tim 3, 14  – 17:    “ Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil,  – (15) a že od detstva znáľ sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista...

Dokážme kresťanskú múdrosť

                     Dokážme kresťanskú múdrosť Ten zákon, jak ho známe, daj, nech ho zachováme. ó, Pane Bože náš! Nechže nás učí cnosti, privedie ku milosti, k spaseniu vo večnosti, kde, čo si sľúbil verným, -my veríme – i dáš!  Amen (M.R.) Jk 3, 13 – 18:     “Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým obcovaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! (14)  Ale ak máte horkú vášnivosť a svárlivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. (15) Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonská. (16) Lebo kde...