Žime podľa Ducha

                                   Žime podľa Ducha Nie telu dlžní sme, lež dlžníci sme ducha, by tak sme konali jak myseľ pravdu slúcha. Ó, žime duchom a  vždy po Božej vôli, aby sme s Kristom raz oslávení boli.  Amen  (M.R.) G 5, 16 – 23: “Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (17) Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. (18) Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. ...