Staré prikázanie a nový život

   Staré prikáznie a nový život To najvyššie, ó, Božeuč ľud svoj zachovávať,ku Tebe hľadieť s láskoua blížnych milovať,tak duch ten bude s nami,čo v Kristu dal si nám,a z prachu biednej zemenás vznesie k výšinám. Amen (MR) 1 J 2, 7 – 17:    “Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. (8) A predsa ako nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. (9) Kto hovorí, že je vo svetle, a brata...