Dajme sa zachrániť

                               Dajme sa zachrániť Lk 15, 1 – 7: “I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. (2) Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. (3) Vtedy povedal im toto podobenstvo: (4) Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? (5) A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; (6) potom, príduc domov, zvolá si...

Antireklama pre nebo?

                  Antireklama pre nebo? Modlitba:    Pane Ježiši Kriste, Ty si nás pozval v svojom svätom Krste na Veľkú večeru v nebesiach, ktorú si sám pripravil. Zasľúbil si nám miesto pri sebe, vo svojom večnom a radostnom spoločenstve.    Kým sme však na zemi a v tejto časnosti, očakávaš od nás verné nasledovanie, kráčanie po Tvojej ceste podľa Tvojho príkladu a Tvojej lásky. S hlbokou pravdivosťou nám hovoríš aj o tom, že “cez mnohé súženia musíme vchádzať do Tvojho kráľovstva”.     Aj dnes, keď nás pozývaš na úzku cestu a do tesnej...

Dve istoty

                             Dve istoty Pod rukou Tvojou zlému vždy chceme odpierať, pobožne, kresťansky žiť a s vierou umierať. Ó, Bože, utvrď i nás, odvracaj zrak hnevný milosťou navštív svoj ľud, zmocni a upevni!  Amen. (M.R.) Ef 2, 1 – 10: “ Tak naplnil aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, (2) v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha, pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. (3) Medzi nimi sme aj my všetci obcovali kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a...