O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch

       O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch                                   Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si z nás urobil Božie deti,  keď sme sa v Krste svätom stali synmi a dcérami Najvyššieho.   Ďakujeme, že On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Na Otcovskú dobrotivosť sme odkázaní aj my, ktorí sme dnes  prišli oslavovať Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti za novú možnosť vzdelávať sa Tvojím Duchom Svätým, ktorý je nám daný a  ponúknutý v Slove a v sviatostiach. Tak môžeme...