Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť jak verným sluší   a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky”. Amen     Bratia a sestry v Pánovi!      Včera svätila cirkev sviatok apoštolov Petra...

Duchovná rybačka

                            Duchovná rybačka Ďakujeme Ti, Pane náš, za milosť s ktorou vzhliadaš na nás,keď nás vyučuješ slovom pravdy a poveruješ spoluprácou na Tvojom diele záchrany zatratených ľudí.Prosíme, popraj svojej cirkvi horlivých činiteľov tvojho slova,pripravených ísť na hlbinu bez strachu a bázne.Popraj aj našim cirkevným zborom služobníkov a spolupracovníkov, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na Tvoje slovo a zasľúbenia, ktorí nebudujú cirkev na sebe, na svojej múdrostia svojej osobe, ale na Teba, Skale vekov.Pomáhaj všetkým pokrsteným v Tvoje meno verne Ťa nasledovať a statočne pri Tebe vytrvať až do smrti. Amen L...

Viera je z počúvania

Viera je z počúvania R 10, 12 – 17:     “Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. (13) Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. (14) Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa ?(15) A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci! (16) Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu...