Cestou evanjelia k blahoslavenstvu

                  Cestou evanjelia k blahoslavenstvu                   Mt 5, 20 – 26:    “Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. (22) Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! –  prepadne ohnivému peklu. (23) Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, (24) nechaj svoj dar...

Keď pôjdeš cez vodu

Keď pôjdeš cez vodu Iz 43,1-7: “Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, Tvoj Tvorca, ó Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom: môj si ty! (2) Keď pôješ cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, (3) lebo ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné som dal za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, (4) pretože so bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba...

Ajhľa, voda!

                                                         Ajhľa, voda! Sk 8, 26 – 39: “Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. (27) I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoranín etiópskej kráľovnej  Kandáces, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha (28) vracal sa domov; sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. (29) I povedal...

Oprava chrámu a oprava cirkvi

                                                     Oprava chrámu a oprava cirkvi 2 Kráľ 34,14-25,-29-33:                       Bratia a sestry v PJK!             Dnešní ľudia, najmä mladšia a stredná generácia sa skôr vyzná v kúpe aút, ako v duchovno-náboženských veciach. Pritom je časť ľudí, ktorí dávajú prednosť skôr výkonu motora a jeho kvalitám, ale iní zasa celkovému výzoru auta, jeho forme a celkovým jazdným vlastnostiam. Samozrejem, že nikto si...