Vylejem svojho Ducha

…vylejem svojho Ducha na každé telo… (Joel 3, 1) V týchto slovách je výraz obrovskej túžby. Prorok Joel hľadí na svoj ľud, zo srdca mu praje všetko dobré. Bol by rád, keby ten ľud prosperoval, vzrastal a rástol. Ale s bolesťou vidí ako zakrnieva, ako strom vo vypriahnutej zemi, v ktorej nieto vlahy ani sily. Len tu a tam sú jednotlivci, ktorí v Božej sile rastú a rozvíjajú sa. Vidí: tomu ľudu nadovšetko je potrebné, aby sa Hospodin zmiloval, aby ich vlahou svojho Ducha všetkých posilnil, aby v nich zavanul Boží Duch, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch umenia a bázne pred...