Obrátenie Pavla

F 3, 7-9: “Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere”.  Amen       Sviatok Obrátenie Pavla (25.január) nie je síce v našich zboroch bohoslužobne zakotvený, ale je známy medzi ľuďmi najmä pre viaceré pranostiky o zime a jej...