Keď sú vôl a osol príkladom

           Keď sú vôl a osol príkladom Za zvesť veľkú tohto dňa – ďakujeme,že nám vzkvitol čarovný kvet z chladnej zeme,že zostúpil na zem hriešnu poklad z neba…Dajže, milé Jezuliatko, poznať seba! Amen (M.R.) Iz  1, 2 – 3:      “Počujte, nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí:  Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. (3) Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať .” Amen        „Zem i nebesá, zem i nebesá, dnes preradostne slávia,        anjeli z neba, anjeli z...

Slovo stalo sa telom

                                Slovo sa stalo telom Narodený Ježiši,poklad náš najvyšší,požehnaj nám dnes v chráme,keď pred Tebou kľakáme!Nechže tá zvesť radosti,duše naše uhostí…a tá pravda od Tebaživot nový v nás obnovía prevedie raz do neba ! (M.R.)   Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bohumilí kresťania!      Sú udalosti, ktoré sa zapísali do dejín ľudstva zlatými písmenami. Patria k nim mnohé prelomové udalosti, alebo skvelé víťazstvá. Napriek tomu však ľudstvo na ne postupne zabúda. Podobne boli osobnosti, ktoré vynikli vysoko nad ostatných ľudí a obohatili svetovú kultúru, vedu, umenie....

Jasle a kríž

Jasle a kríž Vítaj nám, Pane náš,ó vítaj, Kriste milýčo biednym požehnáša slabým dodáš sily!Ach, požehnaj i náma posilň krehkých v cnosti;vojď v duší našich stana smutných rozradosti! Amen  (M.R.) 2 K 4, 15 -18: “ Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Boha. (16) Preto neochabujme, ale aj keď sa náš zovnútorný človek ruší, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. (17) Lebo toto terajšie bremeno súženia, získa nám prenesmiernu hojnosť večnej slávy, (18) keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné”....

Slávnosť Božieho narodenia

Narodený Kriste milý, žehnaj slovu v tejto chvíli, keď o Tebe v našom chráme (dome) ako ľud Tvoj rozmýšľame. Rozhojni sám pravdy semä, nech ho domov odnesieme, nech nás blaží, nech nás hostí požehnaním v čas radosti!  Amen  (M.R.)    Slávnostné kresťanské spoločenstvo, milí bratia a milé sestry v Kristu, Pánovi!     Júdske mestečko Betlehem sa stalo opäť na niekoľko dní priam hlavným mestom sveta. Prúdia do neho celé zástupy pútnikov. Množstvo veriacich kresťanov si dnes, vo sviatok Božieho narodenia hovorí: ” Poďme až do Betlehem a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán”. Betlehem je rodisko...

Božie narodenie, Dar nevýslovnej ceny

                     Božie narodenie, Dar nevýslovnej ceny          Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!           Vypočutie vianočného evanjelia nás nenecháva chladných a nezúčastnených, ale vedie k túžbe priblížiť sa čím bližšie k obsahu anjelskej zvesti:“Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.”(L 2,12) Konáme tak, ako betlhemeskí pastieri, ktorí si povedali: „Poďme až do Behtlehama a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán“!(L 2,15) Podľa ich príkladu množstvo veriacich putuje znova a znova priamo do Betlehema. Niektorí ako skutoční pútnici, my...