Viďme nebo otvorené

Ísť s Tebou, Kriste, i kríž niesť značí a cítiť radosť i v slzách, plači… Ach, Pane, popraj nám taj ten poznať, v pokoji žiť a  radostne skonať! Amen (M.R.) Sk 7, 54 – 60:    “Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. (55) Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, (56) i riekol: Ajhľa vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. (57) Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši: a potom sa jednomyseľne oborili na neho. (58) Vyhnali ho z mesta...

2.slávnosť vianočná – pamiatka mučeníka Štefana

  2.slávnosť vianočná –  pamiatka mučeníka Štefana Za Teba v pravde stáť daj, Kriste sily, nech sveta toho zlosť nás nepomýli; nech život – ani smrť nás nezastraší: buď s nami dnes i po večné časy! Amen (M.R.) Sk 6, 3,8 – 10; 7, 54  – 8, 1: “Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto (diakonickú) službu. (8) Štefan však, plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. (9) Ale povstali niektorí z takzvanej synagógy libertínskych, kyrenejských a alexandrijských, z Cilicie a Ázie a hádali sa...

Mučeníka Štefana ( 2. sviatok vianočný)

Za Teba v pravde stáť daj, Kriste sily, nech sveta tohto zlosť nás nepomýli. Nech život – ani smrť nás nezastraší: buď s nami dnes i po večné časy! Amen (M.R.) Iz 65,1-2:  “Dal som hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som” Tu som, tu som! (2) Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami”;  Amen       Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu Pánu!      Betlehemské jasle, do ktorých položila Mária svojho a Božieho...

Narodenie Krista v ľudskom srdci

Narodenie Krista v ľudskom srdci Tých, Kriste, ktorých posielaš a prichodia k nám v Tvojom mene, vyznať Ťa smelo pred svetom a hájiť pravdu otvorene – tých chceme vďačne prijímať, by neostal náš dom pustý. Len nech nás slabých, Pane náš, tá Tvoja láska neopustí. Amen Sk.ap. 6,1- 8;  7,2 a; 51-60: Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu Pánu! Vianoce nám pripravujú veľké prekvapenia. Nemyslím tým na niečo,  čo ako vianočné prekvapenie pochádza z našich rúk. Nejaký nečakaný darček zabalený vo vianočnom papieri pod stromčekom pre našich najbližších. Kto pozorne počúva zvesť cirkvi počnúc od Štedrého večera a pokračujúcu v...

Choďme v svetle Hospodinovom

Spasiteľu, Kriste, – Ty sa rodíš znova v dušiach, čo žiť vedia podľa Tvojho slova. Činíš skrz nich divy mocou prevelikou, robíš schopných žiť i mrieť jak mučeníkov. Amen Iz 2, 2-5: “V posledných dňoch bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. (4) On bude súdiť medzi národami, vynášať výrok...