Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný

     Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný          Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane,/ naroď sa, naroď, láska prečistá!  / Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie… / a stojíme opäť – kol Tvojho ohnišťa. Tak spoznáme – i naši milovaní, že hradby naše len tak obstoja…Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, Predivný radca, Knieža pokoja! Amen (M.R.) Iz 9, 1- 6:    “Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. (2) Rozmnožil si plesanie zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako...

P.O.Hviezdoslav: Dohviezdny večer

1. Noc sa blíži; Nebo níži, Prez obvod sa  zemských  ciest, Jasní taje, v ciest okraje Zapaľuje kŕdle hviezd. 2. A pútnici, vrelolíci Stúpajú aj s úsilím Ku domovu;  Okriať znovu Večerom tým spanilým. 3. Jak sme šťastní ! Že nám vlastný V šírom svete skromný kút: Kde nám voľno,  Sladko – bôľno V svätvečer ten pobudnúť! 4. Pri tom stolu, že sme spolu Malý síce krúžok… Ach ! Ach! Preč s trudom! On je údom Dnes vo všetkých rodinách! 5. Žiadno Pane, Žalovanie, Žiadna slza, žiaden mrak! Jaks’ uradil – Číms´ nahradil; Poručeno… dobre tak. 6. Drahí moji, Pri pokoji Vstaňme...

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť Bože, v túto noc tichúvyhovej nášmu vzdychu:-však si gazda na svojom –      objím nás pokojom!Z pokoja nech vzrastie naša radosť – šťastie;Zaň Ťa srdce velebína zemi i na nebi. Amen  (M.R.) L 2, 8 – 14: “ A  boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. (9) A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. (10) Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, (11) lebo narodil sa...

Prečo pastieri?

„A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Keď...

Štedrý večer – tajomstvo pobožnosti

1 Tim 3,16: “ V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v sláve.“Amen. Milí bratia a sestry, milé deti, milí priatelia!                     Opäť je tu večer s veľkým „V“. Večer, ktorý je jedinečný a úplne výnimočný medzi ostatnými. Je neobyčajne prajný a štedrý a preto vzácny. Je vítaný vo väčšine rodín okolo nás i v šírom svete. Je oázou pokoja, rodinnej spolupatričnosti, keď sa nehanbíme za slovo láska v...

Vianoce – večne zelené

          Vianoce – večne zelené                                     (Štedrý večer) Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame; Ó, Kriste narodený, –  nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás tou svätou radosťou!  Amen ( M.R.) Mich 5, 1 – 4: “Ale Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskmi čeľaďami, z teba mi výjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. (2) Preto ich...

Vianočné blahoprianie – 2021

    Vianočné blahoprianie – 2021 Všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom web. stránky:  www.evanjelik.sk  praje radostné a milostiplné vianočné sviatky a zároveň požehnaný nový rok Pánov – želá redakcia. Hľa, stojím pri dverách a klopem… Hľa, stojím pri dverách a klopem.. Ja vojdúc, budem s ním tam večerať a so mnou on – Ja chcem mu blaho dať. Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom! Hľa, stojím pri dverách a klopem… Hľa, stojím pri dverách a klopem… Ó, Pane náš, –  Ó, Spasiteľu milý Viď: dokorán sme dvere otvorili – Ó, vojdi, vzácny, požehnaný Hosť! Kto Teba má, má...

Tri Štedré večery života M. Luthera

Bolo to na Štedrý večer v roku 1498. Zima sa už dávno dostavila, potôčiky a rieky ležali v ľadových väzbách a celú zem pokrýval hrubý snehový koberec. Silný severák sa preháňal ulicami mesta Eisenach a ešte vonku tmoliacich sa oneskorených ľudí v meste hnal domov k teplým kozubom. V mnohých domoch už stáli okrášlené a ozdobené jedličky a čoskoro jasavým svetlom mnohých zapálených sviec k slávnostnej pamäti narodenia Spasiteľa vľúdne pozývali domácich k štedrej večeri. Tichými mestskými ulicami však tiahne malý húfik chlapcov. Boli chudobne poobliekaní, a nejeden z nich sa až triasol zimou.Kde-tu pred domom zostali a z mladých...

Ladislav Fričovský – Iba raz!

Iba raz sa stretlonebo so zemou,aby bolo svetlom,čo bývalo tmou. Bez iskrenia mrakov,s hviezdou, ktorá z hviezdzanôtila slákompre anjelskú zvesť, čo na krídlach zlietlazo sna budiť zem.Ohňostrojom svetlamalý Betlehem. Malý v očiach sveta,veľký v svätý čas,keď to Božie dieťaprišlo na pretras. Senzácia novín,či hit médií?Rozozvučať zvony?Na čin meniť sny? – Jediný raz iba,len jediný razzaznel celým svetomz jaslí detský hlas. K Betlehemu zasestúpa tisíc nôh.Nech nám nezahasne,čo v nás zažal Boh!