Čítanie na deň Mláďatiek

    Herodes Veľký    Herodes bol netvor: najzradnejší netvor, aký kedy vyšiel z vyschnutých púští orientu, ktorý ich, hrozných už na pohľad, splodil viacero.    Nebol Žid, ani Grék, ani Riman. Bol Idumejec: barbar, ktorý sa plazil pred Rímom, opičil sa podľa Grékov, aby si čím lepšie zaistil vládu nad Židmi. Ako syn zradcu zmocnil sa vlády, ktorú urval nešťastným posledným Hasmanovcom (Hasmoneovcom). Aby ospravedlnil svoju zradu, oženil sa s ich poslednou vnučkou Mariamou, avšak pre nespravodlivé upodozrievanie ju zabil. To ale nebol jeho prvý zločin. Zradne dal zahrdúsiť príbuzného Aristobula: odsúdil na smrť druhého príbuzného Jozefa a Hyrkána...

Príhovor pri Krste sv.

  Krst svätý           ( A. M. 24.okt.2019)               Ž 128: (Pútnická pieseň) Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (2) Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti povedie. (3)Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. (4) Hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. (5) Nech ťa požehná Hospodin zo Siona. Dívaj sa na blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života (6) a uzri synov svojich...

Vianočný príhovor k deťom

                Vianočný príhovor k deťom Očká Tvoje, Jezuliatko, nech spočinú v túto chvíľu – chvíľu svätú, chvíľu milú- na nás sladko! V rúčkach Tvojich k šťastiu kľúče, ohlás sa nám! Vôkol sme, hľaď! Daj sa nám vziať na náručie!  Amen (M.R.) Text: Lk 2, 15 – 17:         Milé deti! Milí rodičia, starí rodičia, bratia a sestry!        Čo sa to stalo, že sa nás tak veľa stretáva v našom kostolíčku? Aká je príčina toho, že si tak mnohé deti i rodičia dnes povedali: “Poďme do kostola a...

Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (4)

       Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (4) Čítaný text: Iz 44, 1- 5: Text: Lk 1, 39 – 45:        Keď vstúpime do adventnej doby, zisťujeme vždy nanovo, že sa nejakým spôsobom zrýchli život v cirkevných zboroch i náš život osobný. Dokonca aj tí, ktorí nevedia nič o novom cirkevnom roku a ešte menej vedia o advente ako čase zvlášnej milosti (R 13, 11- 12) sa tiež tiež dostávajú do toho všeobecného ruchu a pohybu i keď sa zvyčajne týka len vecí telesných( R 13,  13- 14). Ak nový adventný čas nevyvolá...

Denné kluby vo Fínsku

V roku 1975 v Evanjelicko-luteránskej cirkvi vo Fínsku  založili v cirkevných zboroch detské kluby. Vlani teda bolo 70 ročné jubileum. Kluby sú medzi rodičmi obľúbené pre rodinné prostredie. Deti sa tu navzájom poznajú, dobre poznajú aj svojich vedúcich. Tí sú odborne – pedagogicky na to vyškolení. Deťom sa tu dostávajú základy náboženskej výchovy.  Štatistika za rok 2015 ukazuje, že vlani bolo v týchto kluboch 40 700 detí vo veku 3-5 rokov. (evl.fi)