Samuel Tomášik (1813-1887)

Evanjelický a. v. farár a senior, ktorý patrí k dôležitým osobnostiam pre evanjelickú cirkev, slovenský národ i spoločnosť. Svojou celoživotnou činnosťou sa zaradil medzi významných predstaviteľov slovenskej evanjelickej inteligencie. Bojoval za evanjelickú cirkev, za zavedenie spisovnej slovenčiny na školách a v cirkevnej správe, za požiadavky slovenského národa. Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára. Narodil sa 8. 2. 1813 v Gemerskej (Jelšavskej) Teplici rodičom Pavlovi (1770 – 1833) a Kristíne Tomášikovcom, ktorí mali spolu 10 detí. Žili síce v skromných podmienkach, ale v súlade s reformačnou zásadou umožnili štyrom svojim synom študovať. Súkromný život Samuela Tomášika bol poznačený nehodami a smrťou...