Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

Bratislavský cirkevný zbor sa rozpadol. Z veľkého ihriska sme sa rozhodli urobiť ihriská tri, menšie, lebo sme ten 5.tisícový kolos nedokázali riadiť. Tak sme to doriadili až sem. Predsedníctvo zboru: farár M.Šefranko a pán dozorca zvolali na nedeľu 16. septembra 2012 konvent do zborového domu v Dúbravke a do jeho programu vsnuli ako bod 6. – Zriadenie troch samostatných ECAV na Slovensku: 1.Bratislava Dúbravka – predsedajúci farár Ján Hroboň,  2. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Nové mesto- predsedajúci farár M.Šefranko 3. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto– predsedajpca farárka A.Polcková. Následne boli vytvorené aj sídla farských úradov a od polovide...

Benefičný organový koncert 30. dec 2011 – Legionárska

Srdečne Vás pozývame na benefičný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. decembra 2011 o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na liečbu 3-ročného chlapca Milanka Ponjigera z komunity Slovákov v Srbsku, ktorý pri tragédii stratil oboch rodičov. Sám so zraneniami prežil. Účinkujú: Vladímír Kopáčik (Akademie Múzických Umění v Prahe) a Juraj Slovík (Konzervatórium v Bratislave).