Zomrel ev.farár Michal Masár

Zomrel ev. farár Michal Masár  25.11.20  Eva Oslíková, ev. a. v. farárka, Modra  Oznamy Dňa 24. novembra 2020  vo veku 80 rokov zomrel spolubrat v duchovnej službe, evanjelický farár Mgr. Michal Masár. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 27. novembra 2020 v slovenskom evanjelickom kostole Petra a Pavla v Modre. Michal Masár sa narodil 1. októbra 1940 rodičom Adamovi Masárovi a Márii, rodenej Masarykovej ako jedno z piatich detí, troch synov a dvoch dcér. Po úmrtí jedného z bratov zostali štyria súrodenci. Vyrastal v roľníckej rodine v obci Hrádok, fílii cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom. Rodičia ho viedli k...

Modlitby a vzdychy v čase koronavírusu

     Verše a kolekta v čase Božej morovej rany Vzdych- suspírium: Najvyšší Bože, Otče náš v tento zhubnej nákazy čas  daj nám v skrýši Tvojej bývať, v tôni Tvojej odpočívať, Buď nám hradom, útočišťom pred infekciou Cov 19 štítom, Zbav nás postrachu nočného z koronavírusu čínskeho. Vytrhni nás, nech nedesí  nákaza, čo život ničí. Príjmi tých, čo jej podľahli, potešuj tých, čo pretrvali. Nech sa viac k nám nepriblíži táto rana, náš Ježiši.  Amen      (Podľa Žalmu 91) “Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj”.( Ž 6, 2)        ...

JAKOBEI, PAVEL

Pavel Jakobei (*1695) sa narodil v Prietrži. Študoval v Žitave a vo Wittenbergu. Začínal ako rektor (učiteľ na cirkevnej škole) na Brezovej pod Bradlom. Neskôr sa stal farárom v Modre, kde pôsobil celý život. V Modre je aj pochovaný, ale miesto jeho posledného odpočinku nie je známe. Zomrel v roku 1752. Z jeho tlačou vydaných diel sú známe: Znamenité řeči Písma svatého k vysvětlení Katechizmu Dr. M. Luthera, Bratislava 1723. Velmi dúležité příčiny čtyr nejhlavnejších, a to v týto poslední časy nejobyčajnejších hříchú hodováni a opilství, smilství a nestydatosti, svárú, závisti a lakomství pro které varovati se máme, Púchov 1724....

PAVEL ČENDEKOVIČ – Štúrov verný priateľ

(* 10. 3. 1804 – + 26. 12. 1855) – V jubilejnom roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra viackrát bolo zdôraznené, že syn evanjelického učiteľa z Uhrovca patrí k najvýznamnejším osobnostiam nášho národa. S úctou sme si pripomenuli život a dielo tohto muža, ktorý napriek nepriaznivým pomerom srdcom a telom stál pri zrode moderného slovenského národa a v zápase o kodifikáciu spisovného jazyka. Jeho životná púť bola nesmierne zložitá, ako to prorocky naznačil slovami „My chytili sme sa do služba ducha a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú!“  Známy jazykovedec a historik Dr. Ľubomír Ďurovič zdôraznil zvláštnu skutočnosť: „Keď nútene musel odísť z bratislavského lýcea, keď sa rozlúčil...

Július Dérer

Evanjelický a.v. farár, pôsobil v Modre ako kaplán (v rokoch 1918 – 1920 a od r.1935 – 1957). Počas sv. vojny navštevoval politických väzňov, bojujúcich proti fašizmu. Zachránil mnoho prenasledovaných židovských občanov, najmä deti. Dostal najvyššie Vyznamenania po oslobodení: Rad republiky a medzinárodné ocenenie v Izraeli.