Za ses.farárkou Zorou Kachničovou

Zomrela sestra farárka Zora Kachničová  07.05.21  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Spravodajstvo V obci Čelovce v okrese Veľký Krtíš sa odohrala tragédia. Pri požiari fary tam zahynula sestra farárka na dôchodku Zora Kachničová. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť celej rodine, najmä neteri sestre Júlii Gabčovej z Českého Brezova. „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ J 11, 25 Sestra Zora Kachničová by o niekoľko dní (15. mája) oslávila 90 rokov. Počas svojho života bola vylúčená zo štúdia a s rodinou vysťahovaná na Oravu. Aj počas vysokoškolských štúdií zažila prenasledovanie a...