Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože,žehnaj nám z výsosti,nech neberieme darmodar Tvojej milosti.Nech v kríži radosť máme,bohatstvo v chudobe,tak dušu prichystámek tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla mi ťažká úloha, rozlúčiť sa s naším...

Tragédia Senice, Turej Lúky a brančského okolia pred 350.rokmi

  Tragédia Senice, Turej Lúky a okolia pred 350. rokmi     Je zarážajúce, že o nasledovných tragických udalostiach píšu naši historici pomerne málo. Viac si ich všímajú necirkevní historici, pravda značne tendečne, vydávajúcich ich za revolučné vzbury dedinskej a mestskej chudoby. Podobne aj rkc.historici dôsledne píšu o týchto udalostiach ako o “vzburách” proti cisárovi a vrchnosti.    Tieto udalosti sa netýkajú iba histórie konkrétnch cirkevných zborov, ale pri ich bližšom skúmaní zisťujeme, že sa stali súčasťou aj širšieho európskeho priestoru. Všímal si ich nielen viedeňský cisársky dvor, niektoré európske štáty i vtedajšia pápežská kúria. Predpokladáme, že cirkevné zbory, ktorých...

BRAŇO KOLÉNY – oslávil 85.narodeniny

  Branislav Kolény, evanj.a.v.farár v.v., oslávil z Božej milosti 85.narodeniny nielen v kruhu vlastnej rodiny, ale aj v rodine častkovského CZ, v ktorom požehnane pôsobil 45 rokov.   Narodil sa 1.7.1930 v Krajnom, v rodine evanj.farára Mladena Kolényho a Zlatice rod.Gömöryovej ako najmladší z piatich detí. Pokrstil ho 11. júla 1930 senior vtedajšieho Nitrianskeho seniorátu a farár vo Vrbovom Július Bodnár. Úprimnú vieru a lásku k Pánovej cirkvi získal vo vzácnom rodinnom prostredí, ale aj z tradície farárskych národoveckých rodín Kolényovcov a Abaffyovcov. Gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom, kde v r.1949 maturoval. Bol horlivým členom Sokola a cvičil...