Duchovná rybačka

                            Duchovná rybačka Ďakujeme Ti, Pane náš, za milosť s ktorou vzhliadaš na nás,keď nás vyučuješ slovom pravdy a poveruješ spoluprácou na Tvojom diele záchrany zatratených ľudí.Prosíme, popraj svojej cirkvi horlivých činiteľov tvojho slova,pripravených ísť na hlbinu bez strachu a bázne.Popraj aj našim cirkevným zborom služobníkov a spolupracovníkov, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na Tvoje slovo a zasľúbenia, ktorí nebudujú cirkev na sebe, na svojej múdrostia svojej osobe, ale na Teba, Skale vekov.Pomáhaj všetkým pokrsteným v Tvoje meno verne Ťa nasledovať a statočne pri Tebe vytrvať až do smrti. Amen L...

Milosťou ste spasení

Milosťou ste spasení Ef 2, 4-5: „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení“. Amen Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! O päť dní bude naša evanjelická cirkev sláviť Pamiatku reformácie. Pripomenieme si naše duchovné korene, z ktorých sme vyšli a ktoré nás vždy môžu pevne držať uprostred zmien, hľadania a uprostred mnohého chaosu tohto sveta. Korene, z ktorých duchovne „žijeme, hýbeme sa a trváme“ ako evanjelickí kresťania. Niekedy hovoríme o sebe ako o luteránoch a o našej...