PAVEL ČENDEKOVIČ – Štúrov verný priateľ

(* 10. 3. 1804 – + 26. 12. 1855) – V jubilejnom roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra viackrát bolo zdôraznené, že syn evanjelického učiteľa z Uhrovca patrí k najvýznamnejším osobnostiam nášho národa. S úctou sme si pripomenuli život a dielo tohto muža, ktorý napriek nepriaznivým pomerom srdcom a telom stál pri zrode moderného slovenského národa a v zápase o kodifikáciu spisovného jazyka. Jeho životná púť bola nesmierne zložitá, ako to prorocky naznačil slovami „My chytili sme sa do služba ducha a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú!“  Známy jazykovedec a historik Dr. Ľubomír Ďurovič zdôraznil zvláštnu skutočnosť: „Keď nútene musel odísť z bratislavského lýcea, keď sa rozlúčil...