Pomôžme dokončiť nový ev. kostol v Žiari nad Hronom

V predposlednom čísle Evanjelického posla spod Tatier mohli sme si prečítať informáciu br. farára z cz Kremnica Jána Sotáka o stave výstavby nového ev. kostola v okresnom meste Žiar nad Hronom. Sám som bol prekvapený , že kostol ešte nebol posvätený a daný do užívania. Na interenete som našiel správu, že základný kameň bol posvätený 31. okt. 2006. Teda odvtedy uplynulo už vyše 6 rokov. Kostol je zastrešený, osadené sú okná i dvere a podľa informácie mali v ňom i SB. Br. farár poďakoval doterajším darcom, a hoci taktne nevyzýval priamo k obetavosti , dalo sa spomedzi riadkov vyčítať, že...