Verše detí k Pam. reformácie

október 1517. Viete prečo nám dneshrdo srdce búšiprečo máme radosťa nadšenie v duši?Preto že nám Lutherna myseľ prichodíon obranca vierya mravnej slobody. Každý evanjelikdneska sa radujehymnu „Hrad prepevný”smelo prespevuje.My sme ešte sícemalí luterániale zato i násBožia ruka chráni. Ó deň reformačnýmy ťa milujemevšetci v jednej mysliverne sľubujemeže budeme hájiťnašich otcov pravdynedopustíme sanikdy na nich zrady. (Svetielko 1970, s.63)

200. Výročie narodenia J. Podhradský v Skalici

MATICA SLOVENSKÁ, MESTO SKALICA, C.Z. ECAV NA SLOVENSKU SKALICA ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA SPOMIENKOVÉ PODUJATIE VENOVANÉ SPISOVATEĽOVI, EVANJELICKÉMU KŇAZOVI A ŠTÚROVCOVI JOZEF PODHRADSKÝ 200. VÝROČIE NARODENIA (19. 4. 1823, SKALICA – 13. 11. 1915 , JAGODINA, SRBSKO) APRÍLA 2023 (NEDELA), SKALICA PROGRAM 9:30 – EVANJELICKÝ KOSTOL V SKALICI SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE PRÍHOVORY HOSTÍ ODBORNÝ PRÍSPEVOK VENOVANÝ ŽIVOTU A DIELU JOZEFA PODHRASKÉHO PO SKONČENÍ PROGRAMU PRESUN K MIESTU, KDE STÁL RODNÝ DOM JOZEFA PODHRADSKÉHO

Stanovisko Zboru biskupov k sčítaniu obyvateľstva

  Stanoviská a vyjadrenia Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb). Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity. Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba...

Ešte raz sčítanie ….

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021  20.01.22Jana Nunvářová, predsedníčka Mediálneho výboruSpravodajstvo 20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc). https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov Otázka náboženského vyznaniaNajviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc). Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%. Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania.  Pre porovnanie,...

Bohuslav Tablic o očkovaní

        Bohuslav Tablic o očkovaní       Evanjelický farár v Skalici Bohuslav Tablic (1769 – 1832) napísal a tlačou vydal kázeň: Památka Dobře zasloužilých lidí y po jejích smrti živá a požehnaná. Príležitosťouna napísanie kázne sa Tablicovi stalo úmrtie Adama Škultétyho (1748 – 1803), ktorý v rokoch 1770 – 1783 pôsobil ako učiteľ a kantor v Trenčíne, ktorý od roku 1784 prevzal úrad rektora latinskej školy v Skalici.     Kázeň Bohuslava Tablica chcela byť od počiatku čímsi viac ako len pamiatkou na život a tvorbu Adama Škultétyho. Zvláštne zásluhy si zaslúžia podľa Tablicovej analýzy zaslúžilého...

Voľby GD sa budú opakovať

Voľby sa budú opakovať  23.08.21  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Spravodajstvo V priestoroch GBÚ v Bratislave sa dnes stretli členovia generálneho presbyterstva pri príležitosti sčítania hlasov z volieb na post generálneho dozorcu ECAV. Z celkového počtu 11 493 zúčastnených konventuálov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľby sa budú opakovať. Voľby_gen_dozorcu_sčítanie hlasov CZ_ECAV_2021.pdf

Blahoželanie Jurajovi Sarvašovi

Redakcia web.stránky sa pripája k mnohým blahoželaniam k 90-ke br.Jurajovi Sarvašovi, a ďakuje za jeho bohatú službu cirkvi a cirkevným zborom, osobitne aj za službu konanú 20 rokov na Branči. Mnogaja ljeta živio! Blahoželáme 90. ročnému Jurajovi Sarvašovi  14.07.21  Práve dnes sa dožíva krásnych 90 rokov herec, recitátor, scenárista, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš. Poznáme ho z častého účinkovania na evanjelických cirkevných podujatiach a aj cez jeho tvorbu umeleckých programov o významných osobnostiach našej cirkvi. Jubilantovi v mene členov cirkvi úprimne blahoželáme! Ďakujeme za jeho službu pre evanjelickú cirkev a vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie.

Ján Pravoslav Leška

Spolok Martina Rázusa Dnes si pripomíname 190. výročie narodenia evanjelického kňaza, spisovateľa, novinára, prekladateľa a národovca-Jána Pravoslava Lešku. Narodil sa 7. mája 1831 vo Vrbovciach do rodiny pytlikára Jána Lešku a jeho manželky Alžbety rod. Neúročnej. Mal sestru a brata. Rodičia ho vychovávali skromne a dbali na jeho duševný vývin, čo sa u neho prejavilo počas celého jeho života.V roku 1844 začal študovať evanjelické gymnázium v Modre, kde boli jeho profesormi Karol Štúr a Ján Kalinčiak. Po otcovej smrti mu bol veľkou oporou jeho strýko staropazovský farár Štefan Leška, ktorý ho finančne i morálne veľmi podporoval. Po skončení štúdia v...

Kátlovský, Štefan- biskup VD

Tibor Molnár : Biskup Kátlovský nielen Slovo Božie vykladal a prekladal z pôvodných jazykov ale ho aj miloval. Každý deň Bibliu čítal a bola mu kotvou života. CZ ECAV Mengusovce Pred 115 rokmi sa narodil v Brezovej pod Bradlom Štefan Kátlovský – ev. kňaz, pedagóg, náb. spisovateľ, prekladateľ, dekan SEBF a od r. 1958 biskup Vých. dištriktu ECAV. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom 14. apríla 1906. Maturoval na Priemyselnej škole v Bratislave, gymnaziálnu maturitu získal na Štátnom gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1925). Začas študoval na Českom vysokom učení v Prahe (1925 – 1926), teológiu skončil v Bratislave...