Rainer Stahl odchádza z funkcie generálneho tajomníka Spolku Martina Luthera

11. marca 2016 sa v Neustädter Kirche v Erlangene konali služby Božie, na ktorých bola rozlúčka s odchádzajúcim do dôchodku  gen. tajomníkom Spolku M. Luthera v Erlangene R. Stahlom. Funkciu zastával 18 rokov. Na bohoslužbách boli hostia z  evanjelických cirkví, ktorým Spolok najviac pomáha: Česka, Slovenska, Poľska, Litvy, Estónska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Rakúska, Holandska a európskej časti Ruska. Jeho nástupca, Michael Huebner, farár z Hannoveru, nastúpi do úradu 1. apríla t.r. (www.martin-luther-bund.de)

MLB pomáha Třincu

Jesenné zhromaždenie Spolku Martina Luthera v Nemecku rozhodlo, že dar pre diasporu v roku 2016 pôjde pre cirkevný zbor SCEAV v Třinci. Cirkevný zbor renovuje svoju starú budovu fary pre projekt „Nádej – pomocná ruka “ . Cieľom je pomáhať ľuďom v závislosti a bezdomovcom. V prvej etape chcú zriadiť sálu pre 100 osôb, kanceláriu,  sprchy, toalety, kuchyňu, dve učebne, štyri byty pre adeptov, ktorí sa rozhodli začať nový život. Rozpočet počíta s nákladom 100 tisíc eur, z toho MLB pomôže darom v tomto roku sumou 36.500 eur. (www.martin-luther-bund.de)