Posvätili nový lut. chrám sv. Marka v Kijeve, Ukrajina

V nedeľu 19. júna 2016 bola v Kijeve, na ulici Turgenivskij 24, slávnosť posviacky nového chrámu sv. Marka cirkevného zboru Vzkriesenia Ukrajinskej luteránskej cirkvi. Posviacku vykonal biskup tejto cirkvi Vjačeslav Horpynčuk za asistencie početného duchovenstva. Prítomný bol aj prezident WELS – Wisconsin Evangelical Lutheran Synod – z USA Rev. Mark Schroeder. Táto cirkev je partnerskou cirkvou ULC a jej veľkým mecenášom. Aj teraz WELS darovala pre nový chrám farebne vitrážované okná. (wels.net; ukrainske liuteranstvo)  interiér nového chrámu