Evanjelizácia Pro Christ 2016

Ve dnech 10. -14. dubna 2016 se V České republice a na Slovensku uskuteční pět evangelizačních večerů proChrist, během kterých bude jasně, zřetelně a pro dnešního člověka srozumitelně sdělována zvěst evangelia. Letošním tématem evangelizačních setkání je motto Láska bez konce. Kázat a sdělovat poselství budou křesťané ze Slovenska i z České republiky, mj. farář Ivan Eľko z Nitry, ředitel Slovenského evangelizačního střediska Slavomír Slavík, farář Ľubomír Ďuračka z Nového Města nad Váhom a farář Marián Kaňuch ze Žiliny. Za Slezskou církev evangelickou a. v. pronese zvěst Božího slova diakon Boleslav Taska, programu se zúčastní také dvě slezské hudební skupiny. Přenos...