Chlieb života z neba

               Chlieb života z neba Zvesť Tvoja, Kriste náš,poteší, posilní,však Ty sa postarášo chlieb každodenný.Len láska Tvoja nász bied časných vykúpi.Ó, vzhliadni na ľud svoja nasýť zástupy!  Amen  (M.R.) Mk 8, 1 – 10:   “V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: (2) ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. (3) Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú z ďaleka. (4) Odvetili Mu učeníci: Ako a kto bude môcť...