Skúmajme duchov

                    Skúmajme duchov Na rázcestí, keď bezradne stojíme,keď vábne slová kladú na nás putá,nech duša naša hriechom nedotknutá.Odvráť náš zrak od bludu sveta,a uprav všetkých na tú cestu pravú,by jak Pastiera sledovali sme Ťa,kým neuvedieš nás vo večnú slávu. Amen  (M.R.) 1 J 4, 1- 6: “Milovaní neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. (2) Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista prišlého v tele, je z Boha;  (3) a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie...