Robme si priateľov pre večnosť

   Robme si priateľov pre večnosť Jak opatrní šafári sa majme,bo máme vydávať aj my počet,keď príde Pán, ktorého vyčkávame,a povolá nás na poslednú spoveď.Jak opatrní šafári deň každýlen využime, kým neskoro nenie,a zmiluj sa Otec náš nebeskýpre Spasiteľa nášho utrpenie. Amen L 16, 1 – 9: “Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. (2) Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe?  Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. (3)  Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem,...