Slovenská politika podľa umelej inteligencie

O Slovensko, krajina mojaO Slovensko, krajina moja,krajina krásna, no i zbrojá.Od roku deväťdesiat do dnes,mnoho zlého si prežila, nes.Škodcovia a komunisti,fašisti a ich extrémisti,všetci sa o teba snažili,no nič dobré ti nedali.Škodcovia ti sľubovali raj,no v skutočnosti bol to len čaj.Komunisti ti chceli všetko vziať,a do minulosti ťa dokopať.Fašisti ti chceli vládnuť päsťou,a sotiť ťa dolu ich priepasťou.No ty Slovensko, si silné,a zvládneš toto, aj iné.Len sa nedaj zmanipulovať,a týchto škodcov od seba zažeň.Si Slovensko, krajina moja,krajina krásna, no i zbrojá.Verím, že sa raz z toho vzchopíš,a lepšiu budúcnosť raz zočíš.(Pavol Google Bard-oslav)

Ku Dňu Zeme

Na svete sa nachádzajú kresťania, — a mnohí i medzi nami, — ktorým to už do krvi prešlo, že vždy len hlavu skláňajú. Kráčajú touto zemou bez akejkoľvek radosti; ona je pre nich len žalárom. Domnievajú sa, že len diabol a hriechy v nej vládnu. Nuž, sme vraj údolím sĺz! Verte, keby táto zem bola len údolím sĺz a len žalárom, slnku by nestálo za to, aby ju tak pekne osvecovalo, ako ju teraz z jara osvecuje. Dajme dolu tie čierne okuliare! Ony nesvedčia dietkam Božím! Otvoreným okom sa rozhliadnite po tom krásnom Božom stvorení a uvidíte, že: Zem je dielom...

Heslo na rok Pánov 2024

„Všetko nech sa deje medzi vami v láske!“ 1K 16, 14 Medzi dvomi farmármi v Amerike dochádzalo k nepríjemnostiam. Jeden z nich, úbohá duša, robil zle tým, že púšťal svoje stádo na pastviny svojho suseda. Tento muž bol úprimný Kristov nasledovník. Dlho znášal zlobu suseda, ale jedného dňa mu došla trpezlivosť i vyjadril sa: „Ak tu uvidím ešte nejaké dobytča, zdravé neodíde, zastrelím ho.“ Ihneď sa však spamätal a koril sa pre to pred Bohom, spomenul si na slová Pána Ježiša „Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa...

Vianočný vinš v roku 2023

     Vianočný vinš v roku 2023         všetkým naším milým priateľom, známym a priaznivcom.     Viete si predstaviť, že by Vianoce neboli pre Vás radostné, ale smutné, nie milostiplné – ale hrôzy plné, nie pokojné – ale nepokojné, nie šťastné  – ale hrozne nešťastné?      Aj keď sme vedeli o vojnách, bojoch a zlých veciach vo svete aj v minulosti, udalosti z včerajšieho popoludnia v Prahe nami otriasli svojou brutalitou a blízkosťou miest, ktoré poznáme. Priať rodinám pozostalých študentov “šťastné a veselé” by bol temer cynizmus.   Celkom určite také nebudú pre mnohých. A...

K voľbám (nielen) v ECAV (2)

„Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ 1K 14, 40 „Dajú nám nádej, ale možnosť nie!“ Stanislav Štepka Náš nezabudnuteľný Kalinčiak zakončil svoje dielo „Reštavrácia“ známou drastickou výpoveďou: „Hej, deti moje, to boli časy! Takých na môj hriešnu dušu nikdy viacej nebude!“ Myslíme, že keď sme si to dielo čítali, asi všetci sme si pomysleli, že sa tie časy v ktorých náš slovenský ľud všelijako demoralizovaný bol pri voľbách svojich „pánov“— skutočne sa už nikdy viac nevráti. Zmýlili sme sa, lebo tie časy sa, bohužiaľ, opäť vrátili. Terajšie voľby a neporiadky aké pri nich možno vidieť sú toho príkladom. Nehovorme,...

Akého prostredníka si vyberieš ty?

„Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus…“ (1Tim 2, 5) Túžba človekaĽudia radi počúvajú od iných ľudí názor o sebe, sú zvedaví ako ich ľudia posudzujú. Málo ľudí je však zvedavých na Boží náhľad o nich. A iba takýto je pravdivý a neomylný.Jób bol výnimočný človek svojej doby, o ktorom sám Boh prehlásil, že je bezúhonný, priamy a spravodlivý muž. V týchto dobrých vlastnostiach mu nik na zemi nebol rovný. A predsa v živote prišlo na Jóba  veľké súženie − satan si vyžiadal od Boha, aby mohol Jóba skúsiť v týchto vlastnostiach.Pripravil ho o všetok majetok, o synov a dcéry a dokonca o samotné zdravie. My poznáme Jóba...

5. september 1673

Na deň 5. septembra r. 1673 predvolali pred náhly súd prešporský 34 kňazov a učiteľov, zväčša z banských miest, a troch superintendentov: Joachima Kalinku, Martina Tarnóczyho a Štefana Feketeho. V terajšom primacionálnom paláci zasedal krvavý súd. Predsedom súdu bol arcibiskup ostrihomský Juraj Szelepcsényi; prísediacimi sudcami z duchovného stavu: Juraj Kollonics, predseda uhorskej komory a biskup viedensko-novomestský; Štefan Klobusiczky, biskup pätikostolský; Peter Korompay, biskup a opát sv. Petra a Pavla de Kach; Štefan Balogh, kapitulník z Trnavy; Ján Lapsánszky, tajomník; zo svetského stavu: Adam Forgách, kur. sudca; Juraj Illésházy, prísediaci kráľ. tabule; Štefan Széchy, strážca koruny; Ján Majthényi, personál; Valentin Balassa,...

Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov

Kniha Čriepky spomienok na školu zázrakov. Spomína sa v nej na školu, ktorá sa rozbehla v školskom roku 1992/93 v Tisovci. Je to bilingválne Evanjelické gymnázium Tisovec (EGT), ktoré bolo od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia experimentom v mnohých oblastiach. V piatok 16. júna 2023 sa v priestoroch reštaurácie Centrál v Tisovci odohrala milá slávnosť – uvedenie knihy Čriepky spomienok na školu zázrakov A Mosaic of Memories from the Miracle School – do života. Kniha je finálnym produktom Projektu EGT Memory, ktorý prebiehal  v rokoch 2020-2022. Je  kolektívnym  dielom ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  v rozmedzí rokov 1992 – 2022 ocitli v orbite školy, prispeli k jej chodu,...