Poľskí evanjelici opäť neschválili ordináciu žien v cirkvi

V dňoch 1 . až 3. apríla t .r. sa vo Varšave konalo 9. zasadnutie XXX. synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike. V posledný deň zasadnutia sa konali služby Božie v chráme Sv. Trojice, na ktorých biskup cirkvi Jerzy Samiec inštaloval novo zvolené konzistórium cirkvi. To pozostáva z ôsmich členov: okrem biskupa, ktorý je predsedom synody, tvorí ho jeho zástupca z radov neordinovaných, traja duchovní a traja neordinovaní. Na druhý pracovný deň synody bola témou schválenie ordinácie žien v tejto cirkvi. V roku 2010 synoda drvivou väčšinou hlasov ordináciu zamietla. Po šiestich rokoch živých diskusii a príprav hlasovanie synodálov bolo takéto:...

Inštalácia biskupa v Cieszyne

Na sviatok Zjavenia Pána sa v najväčšom murovanom ev. kostole v Poľsku, v Ježišovom chráme v Cieszyne, konala vysviacka a inštalácia nového biskupa tejto diecézy, 52 ročného teológa A. Korczaga. Obrad viedol biskup Evanjelicko -Augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec. Asistovali mu biskup M. Buenker z Viedne a biskup J. Waclawek z Českého Tešína. Na slávnosti boli prítomní duchovní z Poľska i zahraničia, zástupcovia škôl, kultúry, politiky a štátnych úradov, ako aj predstavitelia kresťanských cirkví z Poľska. Súčasťou bola spoveď a Večera Pánova. Pred aktom vysviacky sa zástupcovia diecézy poďakovali za takmer 24 ročnú službu vo funkcii biskupa doterajšiemu biskupovi P. Anweilerovi...

Ordinácia v púšti

V nedeľu 15. novembra 2015 v Kiwirrkure, čo je najzápadnejšia lokalita Luteránskej cirkvi Austrálie , biskup LCA John Henderson ordinoval na kňaza 33-ročného domorodého Aborigéna , Johna Westa. John je hudobník , dokonalý lovec a schopný futbalista, je ženatý s Lorettou a spolu majú syna Tita. V tú nedeľu bolo počasie priaznivé, lebo sa schladilo na „púhych “ 40 stupňov Celzia. Dvojhodinové služby sa konali pod krásnym modrým nebom a medzi červeným pieskom dún púšte.  Kiwirkurra má asi 200 obyvateľov a je vzdialená do 700 km západne od Alice Springs.  Založená bola roku 1980 , kedy z púšte prišli poslední obyvatelia kmeňa Pintupi....