Verše detí k Pam. reformácie

október 1517. Viete prečo nám dneshrdo srdce búšiprečo máme radosťa nadšenie v duši?Preto že nám Lutherna myseľ prichodíon obranca vierya mravnej slobody. Každý evanjelikdneska sa radujehymnu „Hrad prepevný”smelo prespevuje.My sme ešte sícemalí luterániale zato i násBožia ruka chráni. Ó deň reformačnýmy ťa milujemevšetci v jednej mysliverne sľubujemeže budeme hájiťnašich otcov pravdynedopustíme sanikdy na nich zrady. (Svetielko 1970, s.63)

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem Hľa, stojím pri dverách a klopem…Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí –Blahoslavený, kto mi pootvorí;Ja vojdúc, budem s ním tam večeraťa so mnou on -ja chcem mu blaha dať;Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom!Hľa, stojím pri dverách a klopem.Hľa, stojím pri dverách a klopem…Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý!Viď! Dokorán sme bány otvorili –Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť!Kto Teba má, má večne dosť a dosť…Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy !A potom večne ostaň s nami!  Amen

Vianočná banka detičiek (3)

Božia štedrá ruka Prečo mi dnes srdce moje tak radostne ťuká? Pretože sa otvorila Božia štedrá ruka! Na zem nesie samú radosť pokoj, mier, zo seba, Aké šťastie, aká krása, mať Ježiško Teba! Amen. Prosbička dieťaťa Ježiško, Ty štedrý dárca, pokorne Ťa prosím, príď aj ku nám, navštív náš dom, veď Ťa v srdci nosím! Amen. Príď Ježiško k nám…! Príď, Ježiško k nám, ja Ťa rada mám! rád ťa tatík a mamička i sestrička tiež maličká: príď Ježiško, k nám! Príď Ježiško k nám! Že ma ľúbiš, znám, viem, že máš rád dobré dietky, malé, veľké, všetky – všetky…...

„Sláva na výsostiach Bohu“- vian.pásmo

Vianočné pásmo: Sláva na výsostiach Bohu! Všetci: Sláva Bohu na výsostiach! znie aj z našich detských pier. Vítame dnes nebies Hosťa, ktorý nesie pokoj, mier. S anjelmi Mu prespevujme piesne vďaky, žalmy chvál, že už prišiel, že je už tu vyčkávaný Boh a Kráľ! Doprostred tmy každej biedy zažal spásy mocný plam’. K prameňu zve, koho smädí, a chlieb Slova dáva nám. On nikoho neodmieta, každý smie dnes pri Ňom stáť, kto Ho nad poklady sveta dokáže tiež milovať. Kto sa vierou k Nemu vinie, z celej duše ho má rád, nezná sľuby neúprimné, život Mu chce odovzdať. Kto aj...

Pásmo vianočných veršov: Posolstvo anjelov

Posolstvo anjelov 2008 Pásmo básničiek a piesní detí k Vianociam 1. Do tichej noci anjelský hlahol pod hviezdnym nebom zazvučal raz. rozochvel vrchy, do dolín padol, odchýlil bránu do večných krás. Nám narodil sa! Nám narodil sa Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ! Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol do smútku sveta zaznieva zas. Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol… Stáročia prešli – čuj Boží hlas: Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu! Ježiš, Syn Boží, navštívil nás! Pieseň: Anjeli z nebies výsosti…Sp.38,v.1 a 2 2. Na oblakoch našej slávy so zlatými peruťami, uberám sa k tejto zemi s vencom mieru kolo hlavy....

Zlatica Oravcová: Poď za mnou…

Zo zbierky básní Zlatice Oravcovej: Poď za mnou…/Vydal Tranoscius 1999/ vyberáme pre deti tri básničky pre poučenie i zábavu: KOCÚR (Proti pýche) Raz sa chválil kocúr biely, že je krásny, že je smelý. Nikto nie je ako on, že je veľkým hrdinom. Zrazu Dunčo dvorom trieli, beží pred ním kocúr smelý, letí rovno do blata. To je pyšným odplata! VRABEC (Proti klamstvu) Na plote sa vrabec trasie. Počuť bolesť v jeho hlase: Poďte, chlapci, dievčence, hľadajte mi vrabčence! Prošli deti z okolia. Ktože vtáčkov dovolá? Vrabec milý, zle je, zle je! Tu zrazu sa klamár smeje: Chlapci moji, dievčence, nemám...