Čas sa priblížil

                                         Čas sa priblížil Synu Boží, Pane Kriste,nádej naša – útočište, zachovaj nás vo vyznaní,že si za nás križovaný.A keď niekdy prídeš k súdu,priznaj sa k nám, svojmu ľudu,zmiluj sa a priveď k sebe,z plaču – strastí v slávne nebe. Amen  (M.R.) Lk 21, 8 -19:    “Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus, a Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! (9) Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo...