CD: Podľa Božej mapy

V druhej polovici roka 2013 Roman Dovala nahral so skupinou Crossroads z Banskej Bystrice hudobný album s názvom Podľa Božej mapy s podtitulom „Detské pesničky nielen pre dospelých.“ Čo na ňom nájdete? Pôvodné detské kresťanské pesničky oblečené do šiat kvalitného a zaujímavého hudobného spracovania. Sú vhodné pre deti na detských besiedkach, na stretnutia dorastu, ale hlavne pre všetky mladé kresťanské rodiny na počúvanie doma či v aute. Pesničky boli napísané ako hudobný doplnok k vyučovaniu rôznych biblických tém u nás na farských stretnmutiach a myslím, že nesú veľmi jasné a zásadné posolstvo o vzťahu Boha k nám i vzťahu nás...

Výber z kázní: Cesta k úplnej radosti

Za posledných 35 rokov svojej kňazskej praxe Ľubomír Batka st. napísal a predniesol doslova tisíce príhovorov. Boli to slávnostné príležitosti, bežné nedele, pohrebné rozlúčky, krsty, sobáše a iné. Príhovory v tejto knihe nepredstavujú to najlepšie zo všetkých autorových príhovorov. Ide skôr o „ochutnávku“ z posledných rokov, ktoré on sám publikoval na portáli evanjelik.sk. Výber voľne pokrýva celý liturgický rok a rôzne bohoslužobné príležitosti v Cirkevnom zbore ev. a.v. v Sobotišti a v Rovensku. Dá sa tu nájsť zákon i evanjelium, verné evanjelické učenie a hlavne svedectvo živej viery v nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že aj Vás – čitateľov –...

Chlieb na cestu II.

Výbor misie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností, pod názvom: Chlieb na cestu II. Zostavili Peter Mihoč a Štefan Kiss, za prispenia kňazov ECAV na Slovensku. Zbierka obsahuje predhovor, Poriadok domácej pobožnosti a homíliu (kázeň) s modlitbou s otázkami na zamyslenie a to na každú nedeľu a sviatok v roku. Spolu: 164. Prispeli viacerí kňazi ECAV. Z predhovoru vyberáme: “ A učil každý deňv chráme“…Lk 19, 47 „Dostáva sa vám do rúk kniha domácich pobožností. Tieto pobožnosti na každú nedeľu a sviatky cirkevného roku, vás chcú povzbudiť na ceste viery. Je dôležité, aby sme každý deň poznávali...

Bardejovský katechizmus z roku 1581

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (Správa o vydaní) Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.). Dielo, ktoré prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje slovenskej i medzinárodnej verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči slovakizovanej češtine, predstavuje priekopnícku sondu do výskumu kultúrnych dejín Slovenska. Zrod diela inšpiroval slovenský slavista Ľubomír Ďurovič, na vydanie ho pripravil tím historikov, filológov, teológov a bibliografov v spolupráci s grafikom Petrom Ďuríkom. Pod názvom Bardejovský katechizmus sa „ukrýva“ slovenský preklad a istá...

Najstaršia slovenská kniha- vydaná!

Slovenská národná knižnica (SNK) vydala Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršiu slovenskú knihu. Martin 11.dec.2013. V edícii Pramene tak vyšla k duchovným dejinám Slovenska jedinečná publikácia. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprítomňuje verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska v domácej spisovnej reči – slovakizovanej češtine. Malý Katechimzus Dr.Martina Luthera mal dotera 310 rôznych vydaní a je živou knihou ECAV. Srdečne blahoželáme SNK i všetkým spoluatorom ku kásnemu dielu. Graficky pripravil: Peter Ďurík. Odbornými štúdiami prispeli o.i.: prof.Daniel Škoviera, doc.Miloslava Bodnárová prom.emer.Ľubomír Ďurovič doc.Michal Valčo doc. Miloš Kovačka a iní. (viac na www.SNK)

Aktuálne znenie cikevnoprávnych predpisov ECAV

Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vydal Tranoscius 2013. Spracovania aktuálnych predpisov do jednej knihy sa ujal brat Ján Bunčák, farár v Trenčíne a postupne do pôvodného textu cirkevnoprávnych predpisov povkladal ich novelizácie. Následne sa urobili aj ďalšie korektúry a doplňky. Publikácia pozostáva z aktuálneho znenia cirkevných ústavných zákonov, cirkevných zákonov, cirkevných nariadení, zásad a rozhodnutí Osobitného senátu Generálneho súdu. Na konci každého predpisu je uvedený konkrétny dátum jeho účinnosti, aj novelizácií. Publikácia má poslúžiť a byť k dispozícii každej COJ, ale aj jej predstaviteľom, syynodálom, členom cirkevných súdov, sudcom, ba aj členom cirkvi pre všeobecný...

Vrahem z povolání

VRAHEM Z POVOLÁNÍ aneb – Utrpení soudce KARLE VAŠE, je názov filmu historika Pavla Palečka a kol., ktorý bude uvedený ako priemiéra – dňa 5. februára 2013 v Bratislave, v kine LUMIER. Vstup je zadarmo. O jedinečnom počine P. Palečka a jeho štábu vedie rozhovor novinár Štefan Hríb v relácii : Večer pod lampou.(24.1.2013) Šokujúca osobná výpoveď komunistického prokurátora z rokov po 2.sv.vojne a v rokoch nasledujúcich, podložená archívnymi i osobnými výpoveďami svedkov, zomrelých i žijúcich, prináša osvetlenie základov budovania socializmu v ČSR. Akcie pravoverných komunistov, medzi ktorých patril aj K.Vaš, riadených súdruhom Chazanovom, rezidentom sovietskej NKVD v Prahe, dávajú...

Nový zborník – Fedor Ruppeldt

Cirkevný zbor ECAV v Žiline vydal zborník – knihu Fedor Ruppeldt. Život a dielo, ktorá spolu s rozsiahlou textovou a obrazovou prílohou na 344 stranách sprístupňuje takmer tridsať príspevkov z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. októbra 2008 v Žiline a predstavila celý rad oblastí, v ktorých pôsobil žilinský (predtým sučiansky) evanjelický a. v. farár a vážený biskup Západného dištriktu ECAV v rokoch 1947 – 1952, Fedor Ruppeldt, „minister zahraničia“ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a jej zástupca na medzinárodných ekumenických zhromaždeniach, kongresoch a stretnutiach, zakladateľ Svetovej rady cirkví, muzikológ, hymnológ a prekladateľ kresťanských piesní, uznávaný organizátor...