Zomrel David P. Daniel

Zomrel David P. Daniel PAVOL DEMES  13.03.20  Predsedníctvo ECAV na Slovensku  Oznamy Včera večer vo veku 79 rokov v Martine náhle zomrel mimoriadny človek David P. Daniel.  Bol americkým Slovákom, historikom, evanjelickým teológom a tiež láskavým, múdrym a prajným mužom. Po Nežnej revolúcii zakotvil na Slovensku, v krajine svojich predkov. Pre našu cirkev bol vzácnym svojou rozhľadenosťou, pedagogickou činnosťou na Evanjelickej bohosloveckej fakulte a pomocou s internacionalizáciou evanjelického školstva. Preto sme si ho vysoko vážili a mali sme ho radi.Súcit a sústrasť vyslovujeme jeho manželke Slávke, trom ich deťom a ostatným najbližším. Nech ich Pán života a smrti teší a dáva im...

Augsburské vierovyznanie – vyznanie viery ospravedlnených hriešnikov

Živé svedectvo o moci evanjelia Význam Augsburského vierovyznania pre dnešok Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Na rok 2005 pripadlo 475. výročie verejného vyznania viery evanjelikov pred cisárom Karolom V na ríšskom sneme v Augsburgu. Dňa 25. júna bolo v dvorane biskupského paláca  prečítané Augsburské vierovyznanie. Od tých čias je história evanjelickej cirkvi bytostne spätá s týmto vierovyznanským spisom. Až do Westfálskeho mieru boli evanjelici oficiálne nazývaní „prívrženci AV“ a dodnes sa evanjelické cirkvi v krajinách bývalej Rakúsko- Uhorskej monarchie nazývajú ako cirkvi podľa augsburského vyznania. Samotné jubileum ale ani dejinný význam pre sebapochopenie nie tým pravým dôvodom na zamýšľanie sa nad významom Augustány. Treba sa pýtať zásadnejšie:...

BEBLAVÝ, JÁN

Prof. ThDr. Ján BEBLAVÝ (1898-1968) Narodil sa 27. marca 1898 ako najmladší syn v rodine mlynára Michala Beblavého a Anny rod. Štefkovej vo Vrbovciach pri Myjave. Po skončení šiestich ročníkov ľudovej školy vo svojom rodisku odišiel v roku 1910 študovať na Gymnázium v Skalici, kde ukončil 6 ročníkov riadneho štúdia. V roku 1916 bol povolaný do armády, v ktorej slúžil až do skončenia 1. svetovej vojny. 7. a 8. ročník gymnázia ukončil mimoriadne ako vojak maturitnou skúškou 25. apríla 1918 na gymnáziu v Bratislave.       Po maturite začal študovať evanjelickú teológiu v Bratislave. Prvý ročník absolvoval ešte na...

BODNÁR, JÚLIUS

    Július Bodnár         (Prvý dekan /správca/ Theologickej vysokej školy ev.a.v.cirkvi na Slovensku v Bratislave )      Július Bodnár sa narodil dňa 8. októbra 1870 v Uderinej. Bol prvý a jediný syn Samuela a Zuzany, rodenej Bertanovej. Otec bol od roku 1861 učiteľom a notárom v Uderinej (okres Lučenec). Matka, dcéra mlynára, pochádzala z Prenčova. Podľa jeho vlastného svedectva “matka mu bola prvým profesorom teologie, lebo ho naučila modliť sa, ale aj spievať nábožné piesne, do chrámu chodiť, po kresťansky myslieť i cítiť”. U patriarchálneho starého otca Michala Bodnára mu boli vštepené prvky slovenského národného...

Storočnica EBF UK sa blíži

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie  10.10.19  Milan Jurík, dekan EBF UK  Pozvánky Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje slávnostné zhromaždenie akademickej obce EBF UK, pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 o 18.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  V programe 23.10.2019 bude aj prednáška Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. z Katedry cirkevných dejín na tému:„Evanjelické teologické vzdelávanie v Bratislave a cesty k vzniku EBF UK“. Uskutoční sa o 17.00 hod. v aule EBF UK.  Zároveň sa v dňoch 24.–25....

Štúdium na EBF Univerzity Komenského v Bratislave

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných  programov:  Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium) V akademickom roku 2019/20020 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK  nasledovné možnosti kombinácií: s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúrys učiteľstvom maďarského jazyka a literatúrys učiteľstvom histórie s...

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie   Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium) V akademickom roku 2018/2019 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telesnej výchovy a športu a Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií: – s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry – s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry – s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry – s učiteľstvom maďarského jazyka...

Prof.Robert Kolb z USA – čestný doktor UK v Bratislave

AMERICKÝ TEOLÓG ZÍSKAL ČESTNÝ DOKTORÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO Bratislava 13. novembra 2017: Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis, USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. 13. 11. 2017 13.00 hod. Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK Dr. h. c. mult., Prof. Robert Kolb, PhD., (76) je poprednou vedeckou autoritou na reformáciu a poreformačné obdobie, Martina Luthera a jeho spolupracovníkov a na evanjelickú teológiu. Je nositeľom troch čestných doktorátov a svetovo uznávaným odborníkom na výskum druhej a tretej...

O. Prostredník informuje

ROZHOVOR S ONDREJOM PROSTREDNÍKOM Prostredník: Na Dúhovom pochode som hovoril ako človek aj ako akademik   Ondrej Prostredník. (Zdroj: SME – GABRIEL KUCHTA) Tento semester hodiny gréčtiny či etiky Novej zmluvy učiť nebude. Biskupi evanjelickej cirkvi mu odňali právo vyučovať . Verejne sa totiž zastával zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Teológ ONDREJ PROSTREDNÍK hovorí o tom, či kazí mládež a ako by mala cirkev diskutovať o téme homosexuality. Keď ste vystúpili na pochode za práva LGBT, očakávali ste, že cirkevná vrchnosť zareaguje, nie? Neočakával som taký tvrdý dôsledok. Skôr niečo také, ako sa dialo doteraz v situáciach, keď som sa verejne...

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia – (5-ročné denné spojené magisterské štúdium): – príprava na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – všeobecné štúdium evanjelickej teológie Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium) v spolupráci s Filozofickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií: – s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.) – s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.) – s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.) – s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry...