Spomienka na 105.výročie smrti M.R.Štefánika

Sobota 4.mája 2024                                   Piesne: ES č.231, 696                                                                         Text: Mk 10, 43                   105.výročie smrti M.R.Štefánika “Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom”.    105.výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, syna košariskej evanjelickej farárskej rodiny Pavla...

Cesta blahoslaveného muža

       Cesta blahoslaveného muža Suspírium: Tvoj sluha, ó Bože, kráča ku večnosti po skončení bojov, tých z Tvojej milosti; keďže slúžil Tebe, nechže príklad jeho k zbožnému životu vzbudí z nás každého”. Amen (M.R) Žalm 1: (1)“ Blahoslavený muž ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov,    na ceste hriešnikov nestojí,    a v kruhu posmievačov nesedí, (2) ale v zákone Hospodinovom má záľubu,     o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.  (3) Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch,       čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne;       a všetko, čo robí, sa vydarí.  (4)...

Menoslov žalovaných z Turej Lúky za obranu kostola 14.Júla 1672

                   Menoslov žalovaných na Turej Lúke 1672                         za obranu kostola 14.júla 1672    Uviedli sme (viď: Tragédia Senice Turej Lúky a okolia pred 350 rokmi), že súdny proces s obžalovanými sa začal v Sobotišti dňa 5. 9.1672 a jeho forma bola pomerne mierna v porovnaní s mimorianym súdom v Trnave v tom istom roku s bratislavskými mešťanami, ktorých na čele s farárom Titiusom odsúdil na smrť a stratu majetku, hoci trest smrti bol napokon zrušený, ale aj v porovnaní s...

Spomienka na Juraja Sarvaša

                                   Pozdrav pútnikom na Branč  poslal v osobnom liste brat Juraj Sarvaš, ktorý sa v tomto roku nemohol  5.7.08 Služieb Božích zúčastniť.          Všetci moji milí, čo v tejto chvíli pod múrmi slávneho hradu, ale aj hradu smutného, počúvate ako vietor škárami hradieb deje spomína a tiež zbožne  počúvate slovo svojich pastierov, vedzte, že som s Vami, lebo či v páľave, či v daždi, či vo vetre som sa medzi Vami dobre cítil, na duši pookrial.Áno, ja som vyslovil to heslo, že žijeme od Branča – do Branča...

Spomienka na prvých učiteľov

                 Spomienka na mojich prvých učiteľov      Vo svojom živote som spoznal viacerých veľmi dobrých učiteľov a profesorov, najmä na SEBF, kde som študoval. Vo svojich spomienkach však kladiem na prvé miesto svojich prvých učiteľov v mojej rodnej dedinke na Košariskách. Mám na mysli pána učiteľa Jána Malíka a jeho manželku Otíliu, ktorí po celý život učili na tunajšej dvojtriedke ( 1.- 5. ročník). Vyučovanie v škole bolo zorganizované tak, že pani učiteľka učila v jednej triede prvákov a tretiakov a v druhej pán učiteľ druhákov, štvrtákov a piatakov. To je jeden...

Luther a holokaust

V reformácii sú oblasti, ktoré sú krásne neproblematické. Niektoré sú neobyčajne smelé a odvážne. Revolučné. Ale je oblasť, ktorej by sme sa najradšej vyhli. Jednou z nich je Lutherov vzťah k Židom, hlavne jeho malý spis (približne 80 strán A4) „O Židoch a ich klamstvách“ (Von den Juden und ihren Lügen). V ňom naozaj nabádal k páleniu kníh a vyháňanie Židov. Dá sa to nejako ospravedlniť alebo aspoň pochopiť?Ospravedlnením Luthera nie je jeho výbušný charakter. Nedá sa povedať: on bol proste taký, keď sa napaprčil, nevyberal príliš vhodné slová. Tiež nemôže byť ospravedlnenie skutočnosť, že medzi 121 zväzkami, ktoré majú vyše 80000 strán väčších ako formát A4 vymarského...

Za Milanom Lasicom

Pri spomienke na Milana Lasicu píše Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu: „Pán Milan Lasica bol fenoménom slovenskej kultúry. Jeho brilantná myseľ, iskrivý duch, svieže slovo, ľudskosť, herecké majstrovstvo oslovovali generácie a nedali sa kriviť politickým režimom. Veľa by sa dalo povedať, chcem však vysloviť len jedno prosté – ďakujem.Pán Milan Lasica bol evanjelik a hlásil sa k našej cirkvi. Mám s tým osobnú skúsenosť. Hodnoty ducha zostávajú, nezabudneme.Pozostalej rodine a všetkým jeho najbližším vyslovujem úprimnú sústrasť, prajem veľa síl a Boží pokoj.“

Veľkí umierajú ln vtedy, keď živí zabúdajú…(pozvanie)

SCENÁR K 100. VÝROĆIU ODHALENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO POMNÍKA MRŠ NA MYJAVE z 10.júla 1921(po nedeľných bohoslužbách sa prítomní zídu pred pomníkom pri evanjelickom kostole o ….h.)Pieseň Našiel som si v šírom poli(slová MRŠ, melódia. MSchTrnavský) NAHRÁVKA z netu: ozvučenie!!!Báseň K odhaleniu pomníka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi                                                                        PREDNES   ( text v obale) –  DIEVČA(TÁ) alebo p. farár :                                 ...

1621 — 2021

Dňa 19. júna 1621 (sobota) slávnostne vyhlásili rozsudok nad povstalcami, z ktorých 27 odsúdili na trest smrti. Ženy a deti, ktorým dovolili navštíviť odsúdených, urobili ešte posledný pokus, aby zachránili životy svojich manželov a otcov, avšak knieža z Lichtenštejnu, hoci by im bol rád udelil milosť, mal zviazané ruky. Po Prahe vzbudil strašný osud odsúdených útrpnosť. Niektorí kazatelia odporúčali na kazateľniciach modlitby pre svojich bratov — tak urobil nemecký kazateľ M. Lippach. Odsúdení boli zatiaľ vo svojom väzení na hrade navštevovaní jezuitmi, ktorí sa podľa cisárovho rozkazu pokúšali o to, aby ich obrátili na rímsku vieru. Všetci však odmietli ich pokusy...

Pamätník trom prenasledovaným duchovným

Pamätník trom prenasledovaným duchovným v Piešťanoch  12.05.21  Branislav Dolinský, zborový farár CZ ECAV Piesťany  Spravodajstvo Skompletizovať v Piešťanoch pamätné miesto bojovníkom za slobodu a prenasledovaným totalitnými režimami si dalo za cieľ občianske združenie Svetlo nádeje. Pripravilo projekt na umiestnenie pamätníka venovaného trom evanjelickým kňazom. V Pietnej uličke v prostredí mestského parku na bývalom Teplickom cintoríne už stojí pamätník kňazovi Antonovi Srholcovi a židovskému rabínovi Ysachar Schlomo Teichtalovi. Informoval o tom koordinátor projektu Branislav Dolinský. Občianske združenie Svetlo nádeje si v Pietnej uličke chce pripomínať pamiatku Jozefa Bučka, ktorý bol účastníkom protifašistického odboja a zomrel počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore, Alexandra...