Stanovisko Zboru biskupov k sčítaniu obyvateľstva

  Stanoviská a vyjadrenia Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb). Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity. Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba...

Ešte raz sčítanie ….

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021  20.01.22Jana Nunvářová, predsedníčka Mediálneho výboruSpravodajstvo 20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc). https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov Otázka náboženského vyznaniaNajviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc). Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%. Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania.  Pre porovnanie,...

Štatistika ECAV poľa výkazu KULT

Štatistické údaje z výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1. Personálne údaje k 31.12.2019 Počet aktívne pôsobiacich duchovných spolu z toho z r. 1 A rehoľných Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku 350 – B – C D 26 305 E 16 F – G 3 z r. 1 diecéznych (eparchiálnych) – – mužov 193 žien 157 z r. 1 slobodných 56 z r. 1 žijúcich v manželskom zväzku občanov SR pôsobiacich v SR 283 346 občanov SR pôsobiacich v zahraničí 2 z r. 1 z r. 1 cudzích štátnych príslušníkov...

Štatistika našej partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku

Krajinský biskup Otto July oznámil, že v minulom roku 2015 bol počet krstov a prístupov do cirkvi vyšší ako rok predtým. Poďakoval sa všetkým aktivistom, ktorí cirkvi pomáhali prácou, v diskusných skupinách , modlitbami a financiami. Táto cirkev mala vlani 2 , 08 mil. členov. Krstov bolo 17600 , prístupov do cirkvi 2000, rok predtým: 17613 krstov, prístupov 2258. Výstupov bolo 18500, rok predtým 22725. Napriek tomu celkový počet členov klesol: r. 2014 ich bolo 2,11 mil., vlani 2,08 mil. Počet úmrtí stúpol z 26698 na 28300. Príčinou je nepriaznivá demografia. (www.elk-wue.de)

V Nemecku stúpa záujem o Bibliu

Okolo 1,746 milióna návštev bolo zaznamenaných na webovej stránke Nemeckej biblickej spoločnosti (DBG)  v roku 2015. Aj počet predaných tlačených Biblií stúpol. DBG predala vlani 254.396 kusov Biblií. Je to o 9 tisíc kusov viacej ako rok predtým. Nových zákonov sa predalo 62.700 kusov oproti 34.562 kusom rok predtým. (www.selk.de)

Čísla o ECAV v Rakúsku

ECAV v Rakúsku uverejnila štatistiku svojej cirkvi k 31.12.2015. Podľa nej má táto cirkev 292.578 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 1,01%. 743 osôb vstúpilo do cirkvi a 4264 z nej vystúpilo. V minulom roku bolo 2707 krstov a 3794 pohrebov. Teda na poklese členov cirkvi má podiel nielen korelácia vstupov a výstupov, ale aj rozdiel krstov a pohrebov. Reformovaná cirkev v Rakúsku mala k tomuto dátumu  13 605 členov. (evang.at)