Harrison opäť zvolený za prezidenta LCMS v USA

Prezident (biskup) Matthew C. Harrison Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA  (LCMS)  bol po tretí raz zvolený v tejto funkcii. Vyslovilo sa zaňho 56,96% odovzdaných hlasov. Voľby sa konali od 11. do 14. júna 2016 elektronicky cez internet. Hlasovať mohli dvaja delegáti z každého cirkevného zboru. Jeho inštalácia bude na 66. zasadnutí synody tejto cirkvi v júli t.r. vo Milwaukee. LCMS je najväčšou luteránskou cirkvou konzervatívneho smeru. (www.selk.de)

Nový biskup ELCPNG

510 delegátov na 30. synode 15. januára t. r. zvolili po niekoľkých volebných kolách  za nového biskupa Evanjelicko luteránskej cirkvi v Papue Novej Guinei  (ELC PNG) Rev. Jacka Urameho. Oponentom mu bol úradujúci biskup G. Wenge. Delegáti zvolili aj zástupcu biskupa Rev. Lukasa Kedabinga a generálneho tajomníka cirkvi  Berharda Kaisoma.  Týmto aktom bolo vymené celé vedenie cirkvi. Ich inštalácia sa konala  14. marca t. r. v kostole sv. Andreja v Ampo.  Vykonal ju biskup Luteránskej cirkvi Austrálie John Henderson. Nový biskup má 47 rokov, bol predsedom Melanézskeho inštitútu v Goroka, pochádza z provincie Chimbu a je prvým obyvateľom vysočiny v tejto funkcii. Päť rokov...